Nacházíte se v:
  1. wien.at
  2. Sociálinfo Vídeň
Schriftgröße:
Speciálnější informace
daň za psa
poplatek za rozhlas a televizi
viz také
kulturní pas
orientační sazby sociálního blahobytu
poplatek za recept
příspěvek k nemocničním nákladům
sleva na jízdné
zodpovědnost za tuto stránku:
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at