Razvrstavanje smeća, deponije i sakupljališta za opasan otpad

Kontejneri za stari papir, biološki otpad, metalne konzerve, plastične flaše, belo i obojeno staklo i za ostalo smeće

Saradnici Magistratskog odjeljenja MA 48 - Gradska čistoća, čišćenje ulica i vozni park / Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Fuhrpark (nemački) su u redovnim razmacima u svim kvartovima na terenu da čiste ulice i prazne kante za smeće u stambenim zgradama. Ali i od ljudi koji žive u Beču se očekuje da doprinesu čistoći grada. Oni treba da razvrstavaju svoje smeće i paze na čistoću ulica. Vlasnici zgrada su obavezni da čiste trotoare ispred svoje zgrade i da zimi uklanjaju snijeg. Zabranjeno je da se smeće jednostavno baca na ulicu.

Brošura "Sneg i led u Beču - obaveze vlasnika nekretnina" / Schnee und Eis in Wien - Verpflichtungen für LiegenschaftseigentümerInnen: 7,3 MB PDF

WasteWatcher

Više stotina saradnica i saradnika Magistratskog odjeljenja MA 48 i MA 42 - Bečke gradske bašte, kao i Bečkih stanova - Wiener Wohnen rade kao WasteWatcher. WasteWatcher izlaze na teren u prslucima s natpisom WasteWatcher, odnosno i u civilu u različitim periodima dana, i nadgledaju da li se u Beču poštuju zakoni o čistoći. To se ne odnosi samo na zelene površine i javne površine, nego i na onečišćenje voda, kao starog i novog Dunava, bunare i jezerca, kao i prljanje „gradskog namještaja“ kao što su klupe i drugi namještaj za sjedenje, reklamni stubovi, hidranti, sprave za igru i čunjevi. WasteWatcher mogu tražiti 50 eura ako se opušak od cigarete baci na ulicu ili se ne ukloni pseći izmet. Kod težih prekršaja se može podnijeti prijava s kaznama do 2.000 eura. Novac od kazni se koristi za mjere čistoće.

Kontakt

  • E-Mail: post@ma48.wien.gv.at
  • "Misttelefon" (Telefon za informacije o smeću i sl.) grada Beča (nemački): +43 1 546 48, od ponedeljka do subote od 8 do 18 sati

Razvrstavanje smeća i sakupljališta za opasni otpad / Mülltrennung und Sammelstellen

Stari papir i staklo, ali i baterije i lekovi kojima je prošao rok trajanja se ne bacaju u kućno smeće. Upotrijebljene baterije vraćaju se u prodavnice gdje su postavljene kutije za tu svrhu. Lekove sa isteklim rokom trajanja možete odneti u svaku apoteku. Kontejneri za stari papir u stambenim zgradama stoje direktno pored kanti za smeće, ali se i svuda po gradu mogu pronaći kontejneri u koje se može odložiti staro staklo, metalni proizvodi i plastične flaše.

Ni staro ulje ili ostaci masti se posle pripreme hrane ne bi trebali bacati u sudoper ili klozetsku šolju, jer ulje može naneti velike štete ne samo u cjevovodima privatnih stanova već i u javnoj kanalizaciji. Svaki Bečlija može na nekoj od deponija besplatno da dobije WÖLI - Bečka kanta za skupljanje ulja / Wiener Ölsammelkübel (nemački), narandžastu posudu od tri litra, koju onda može vratiti napunjenu svojim iskorištenim jestivim uljem i uzeti drugu.

Cilj odvojenog skupljanja smeća je smanjivanje količine takozvanog ostalog smeća (Restmüll). Biološki otpad se može kompostirati, a metal i plastika se mogu ponovo iskoristiti. U Beču se razvrstavaju sve vrste otpadaka - od otrovnih hemikalija do glomaznih stvari iz domaćinstava. Nadležno Magistratsko odjeljenje MA 48 - Gradska čistoća, čišćenje ulica i vozni park / Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Fuhrpark (nemački) je na tu temu izdalo različite pisane informacije i brošure (na više jezika), koje možete besplatno naručiti.

Deponije i glomazni otpad / Mistplätze und Sperrmüll

Glomazni otpad ili predmeti koji su opasni za životnu sredinu (frižideri, elektronika itd.) ne smiju se ostavljati u prostorijama stambenih zgrada, kao što su podrumi ili prostorije za smeće, i na javnim mjestima, nego se moraju odnijeti na deponiju smeća. Količine ovakvog otpada koje mogu stati u jedan prtljažnik, mogu se besplatno predati na nekoj od 19 deponija. Za veće predmete se može naručiti Služba za raskrčivanje i odvoz glomaznog otpada / Entrümpelungsdienst und Sperrmüllabfuhr (nemački) ili Služba za korita / Muldendienst (nemački) Magistratskog odjeljenja MA 48. To se plaća.

Sakupljališta problematičnih otpada / Problemstoffsammelstellen

Sistem sakupljanja problematičnog otpada sastoji se od mobilne službe koja ga skuplja po gradu, mogućnosti dovoženja otpada na deponije i četiri stacionarna sakupljališta na bečkim pijacama.

Informacije

U Beču je službeni jezik njemački. Na ovoj internet-stranici Vam nudimo osnovne informacije na maternjem jeziku. Aktualiziramo ih redovno, iako se to ne dešava uvijek odmah poslije nastalih izmjena, tako da ne garantujemo za potpunost i tačnost. Ukoliko imate dodatnih pitanja molimo Vas da s Magistratom stupite u kontakt po mogućnosti na njemačkom jeziku. Za sadržaje na ovoj stranici odgovorna je:
Služba za štampu i informacije Beč (Magistratsko odjeljenje 53)
Formular za kontakt