Subvencije za projekte udruženja i inicijativa

MA 17 - Integracija i diverzitet / Integration und Diversität (nemački) subvencioniše projekte udruženja i inicijativa u Beču koji doprinose integraciji. Subvencije se dodeljuju u dve kategorije: za manje projekte do 5.000 evra po kalendarskoj godini i za veće/velike projekte preko 5.000 evra.

Zahteve za subvencije MA 17 proverava na osnovu formalnih, sadržinskih i finansijskih kriterijuma i podnosi ih Gradskoj skupštini na odobravanje (važi samo za veće projekte). MA 17 je zadužena i za kontrolu kvaliteta subvencionisanih projekata i proveru svrsishodnosti trošenja odobrenih sredstava, kao i za konačni obračun.

Subvencionišu se isključivo projekti koje predlažu pravna lica, dakle na primer udruženja. Inicijative i projekti pojedinaca ne mogu se subvencionisati.

Podnosioci zahteva za subvencije trebalo bi, u skladu sa svojim mogućnostima, da obrate pažnju i na sledeće kriterijume:

  • interkulturalna kompetentnost saradnica i saradnika
  • saradnice i saradnici doseljeničkog porekla
  • podsticanje žena
  • diverzitet

Virtualna služba

Teme projekata za koje se odobravaju subvencije

MA 17 finansijski podržava projekte i mere koji podstiču interkulturalnu senzibilnost i kompetenciju, kao što su:

  • Zajednički život ljudi različitog porekla
  • Zajednički život različitih grupa
  • Formiranje svesti u područjima migracija/integracija/diverzitet

Subvencionišu se i projekti koji spadaju u oblast pratećih mera za naseljavanje i integraciju doseljenika kakve su:

U Beču je službeni jezik njemački. Na ovoj internet-stranici Vam nudimo osnovne informacije na maternjem jeziku. Aktualiziramo ih redovno, iako se to ne dešava uvijek odmah poslije nastalih izmjena, tako da ne garantujemo za potpunost i tačnost. Ukoliko imate dodatnih pitanja molimo Vas da s Magistratom stupite u kontakt po mogućnosti na njemačkom jeziku. Za sadržaje na ovoj stranici odgovorna je:
Grad Beč | Komunikacija i mediji (Magistratsko odjeljenje 53)
Formular za kontakt