Projelerin, Önlemlerin ve Girişimlerin Teşviklenmesi

MA 17 - Entegrasyon ve Çeşitlilik Dairesi (Almanca) Viyana’da entegrasyona katkıda bulunan proje, önlem ve girişimleri desteklemektedir. Küçük projeler kapsamında belirlenen yıl içerisinde 5000 Avro’ya kadar ve büyük projelere 5000 Avro’dan itibaren başlayan teşvikler vermektedir.

Başvurularla ilgili olarak MA 17’de bir dizi çalışma yapılır. Projeler için yapısal, içeriksel ve mali ölçütler dikkate alınarak bir dizi incelemede bulunulur. Ardından Viyana Belediye Meclisi’ne sunulur. İlgili bölüm, kalite kontrolünden, kabul görülen teşviklerin kullanım uygunluğundan, bunun yanında muhasebeden sorumludur. Sadece tüzel kişiler ve kar amacı gütmeyen derneklerin başvuruları dikkate alınmaktadır. Özel kişi olarak yapılan girişim ve proje öneriler desteklenmemektedir.

Başvuruda şu ölçütlere dikkat edilmelidir:

  • Projede çalışanların kültürlerarası yetkinliğe sahip olması
  • Projede çalışanların göçmen kökenli olması
  • Kadınların teşvik edilmesi
  • Çeşitlilik

Sanal Belediye Dairesi

Teşvikte Temel Alanlar

MA 17, kültürlerarası duyarlılığı ve yetkinliği artıran mali proje ve önlemleri desteklemektedir. Örneğin,

  • Farklı kökenden gelen insanların birlikte yaşamalarını
  • Farklı gruplar arasında işbirliğini
  • Göç/uyum/çeşitlilik alanında bilinçlendirmeyi sağlayan çalışmalar

Bunun yanında, göçmenlere uyum ve yerleşme konusunda destek sağlayan projeler de destekletilmektedir. Örneğin,

Viyana'da resmi dil Almanca’dır. Bu internet sitesinde sunulan öneriler, anadiliniz esas alınarak oluşturulan bilgileri içermektedir. Sayfalarımızın amacı bilgilendirme esasına göre düzenlenmiştir. Bu sayfalar düzenli olmasa da, bütünlüğü ve doğruluğu kesin olmakla birlikte kısa vadede güncellenmektedir. Güncel bilgileri Almanca sayfalardan takip edebilirsiniz. Viyana Belediyesi olarak bunların dışında oluşacak her türlü sorunuza Almanca yanıt vermeye çalışacağız. Bu sayfanın sorumlusu:
Viyana Belediyesi'nin Basın ve Enformasyon Servisi’dir. (Belediye’nin 53. Dairesi)
İrtibat Formu