Viyanalı olabilmek, Viyanalı olmak

Çeşitli milletlerden gelen çocuklar, kol kola girip eğleniyorlar.

Viyanalılar’ın neredeyse yarısının kökeni yurtdışından gelmektedir, diğer bir deyişle, insanlar ya kendileri buraya göç ettiler ya da ebeveynlerden biri Avusturya’da doğmamıştır. Vatandaşların üçte biri başka bir ülkede doğmuştur, Viyana’da yaşayan halkının yaklaşık dörtte biri başka bir vatandaşlığa sahiptir.

Nüfus sayımına göre 2014 yılında başkent Viyana’da 49 ülkeden (doğduğu ülke veya vatandaşlık) en azından 1.000 insan yaşamaktadır. Avusturya’ya gelen en büyük gruplar sırasıyla Sırbistan, Türkiye, Almanya, Polonya ve Bosna Hersek’te vardır.

MA 17 - Entegrasyon ve Çeşitlilik Dairesi

Entegrasyon bir süreçtir. Bu süreç hem göç alan toplum hem de göçmenler için ödevleri yerine getirmek ve çaba harcamakla bağlantılıdır. Eşit hakları ve fırsat eşitliğini amaçlar. Bu süreçte saygı ve karşılıklı kabul kaçınılmazdır.

Günümüzde Viyana kendini çeşitliliğini simgesi olarak görmektedir ve bu doğrultuda uyum ve çeşitlilik politikaları ileriye dönük ve yapıcı bir yaklaşımı benimsemektedir. Viyana Belediyesi’nin uyum ve çeşitlilik yaklaşımında şu ilkeler hedeflenmektedir:

  • Ortak bir geleceği tasarlamaktadır
  • Bütün topluma yöneliktir
  • Eşitliliği ve eşit hakları savunmaktadır
  • Grupların ihtiyaçları göz ardı etmeden birey odaklıdır
  • Fırsatlara ve insanın güçlü yanlarına yoğunlaşmaktadır
  • Güçlendirici, teşvik edici, talep edici ve katılımcıdır

Bu ilkelerin gerçekleşmesinde MA 17 - Belediyenin Entegrasyon ve Çeşitlilik Dairesi (Almanca) yetkilidir.

Viyana’da mülteciler

Siyaset, yönetim ve yardım kuruluşları, Viyana’da mülteci politikası konusunda ortak hareket etmektedir. Haziran 2015 tarihinde Viyana Belediyesi tarafından Viyana’daki mülteciler için bir Mülteci Koordinasyon Merkezi kurulmuştur. Söz konusu olan bu yeni kuruluş, federal hükümet ile Viyana Belediyesi arasında bir bağlantı oluşturmaktadır. Mültecilere yardım etmek veya bilgilenmek isteyen tüm Viyana Halkı için Viyana’daki mültecilere yardım / Hilfe für Flüchtlinge in Wien (Almanca) adındaki internet sitesi hizmete sunulmuştur.

İletişim

Hizmet - telefonu Viyana’daki mültecilere yardım / Hilfe für Flüchtlinge in Wien (Almanca)
Telefon: +43 1 245 24 99
Pazartesi - Pazar: 08.00-20.00

Viyana'da resmi dil Almanca’dır. Bu internet sitesinde sunulan öneriler, anadiliniz esas alınarak oluşturulan bilgileri içermektedir. Sayfalarımızın amacı bilgilendirme esasına göre düzenlenmiştir. Bu sayfalar düzenli olmasa da, bütünlüğü ve doğruluğu kesin olmakla birlikte kısa vadede güncellenmektedir. Güncel bilgileri Almanca sayfalardan takip edebilirsiniz. Viyana Belediyesi olarak bunların dışında oluşacak her türlü sorunuza Almanca yanıt vermeye çalışacağız. Bu sayfanın sorumlusu:
Viyana Belediyesi'nin Basın ve Enformasyon Servisi’dir. (Belediye’nin 53. Dairesi)
İrtibat Formu