Gradska kupališta - zatvoreni bazeni, kombinirani bazeni, otvoreni bazeni i kupališta, kupaonice sa saunom

Pogled na bazen u "Schafbergbad"-u bez plivača.

Zatvoreni bazeni

Kombinirani bazeni

Otvoreni bazeni i kupališta

Kupaonice sa saunom

Pravila ponašanja na otvorenim i zatvorenim bazenima i u kupaonicama sa saunom:

U Beču je službeni jezik njemački. Na ovoj internet-stranici Vam nudimo osnovne informacije na maternjem jeziku. Aktualiziramo ih redovno, iako se to ne dešava uvijek odmah poslije nastalih izmjena, tako da ne garantujemo za potpunost i tačnost. Ukoliko imate dodatnih pitanja molimo Vas da s Magistratom stupite u kontakt po mogućnosti na njemačkom jeziku. Za sadržaje na ovoj stranici odgovorna je:
Služba za štampu i informacije Beč (Magistratsko odjeljenje 53)
Formular za kontakt