MA 17 - Entegrasyon ve Çeşitlilik Dairesi’nin Projeleri

Kültürlerarası Proje Çalışması

MA17’nin bir projesine katılan kadın konuşmacı.

Büyük şehirlerinde birlikte yaşam, çeşitli yaşam tarzları ve çevreler tarafından belirlenmektedir. MA 17 - Entegrasyon ve Çeşitlilik Dairesi (Almanca), katılım bağlamında, göçmen kökenli olan ya da olmayanlar fark etmeksizin tüm vatandaşlarının kültürlerarası projeler aracıyla şehrin kültürüne katkı vermelerini amaçlamaktadır.

MA 17, göçmenler hakkında yerlerde, insanların birbirleri arasında iletişim sağlamayı amaçlanmıştır. İnsanlar arasında diyaloğun geliştirilmesinin sonucunda aradaki engeller kaldırılmakta ve karşılıklı olarak birbirini anlamaya yönelik köprüler kurulmaktadır.

Göçmenler hakkında konuşulduğunda MA 17’de görev yapan bölgesel temsilcileri, insanların birbirleriyle iletişime geçmelerini sağlamaktadır. Bunun yanında, farklı topluluklar ve önemli kişilerle örneğin bölge temsilcileri, polis veya sağlık kuruluşları arasında iletişim ve ortak çalışmalar sağlanmaktadır. Amaç, sosyal ilkimin iyileştirilmesi, ayrımcılık ve ırkçılığa karşı müdahale etmektir.

Birlikte daha iyi bir yaşamı sağlayabilmeye yönelik tüm Viyanalıların kafalarında oluşan fikir ve önerileri bölgesel bürolarında görev yapan MA 17’nin çalışanlarına yönetebilirsiniz. Bölgesel bürolardaki görevliler, fikir ve önerileri gerçekleştirmek için ilgili bölgede çalışmalar yapmaktadır. Kültürlerarası çalışmalar için örnekler:

Dernekler için bilgilendirme etkinlikleri - Kültürlerarası proje çalışmaları

MA 17, kuruluşların / organizasyonların ve göçmenler derneklerin istekleri doğrultusunda buluşma ve karşılıklı ziyaretler düzenlemektedir. Buna bağlı olarak, ana dilde verilen bildiriler ve kurum, danışma merkezlerine ya da başka organizasyonlara bağlı uzmanlar tarafından yapılan bilgilendirme etkinlikleri yapılmaktadır.

Sei Dabei - Daha iyi bir beraber yaşam için

Viyanalılar arasında iletişimi güçlendiren etkinlikler kapsamında düzenlenen "Sei dabei. Wien für dich. Du für Wien" / "Sen de katıl. Senin için Viyana. Viyana için sen" (Almanca) projesi bulunmaktadır. Bu projeye, yaşa ve göçmenlik geçmişi olup olmamasına bakılmaksızın tüm Viyanalılar katılabilir.

Ortak şehirde birlikte yaşamı zenginleştirmeye yönelik fikirleri olan Viyanalılar, bu fikirlerini burada gerçekleştirme olanağı bulabilirler. Belediyenin 17. Dairesi, fikir üretimi, danışmanlık, planlama ve bunları gerçekleştirmeden 300 Avro kadar masrafları karşılama gibi çok yönlü ve zengin olanaklara sahiptir.

Tartışmaları önlemeye yönelik gönüllü çalışmalar

Bu projenin amacı, komşular arasında yaşanan kültür çatışmaları önlemektir. Belediyenin 17. Dairesi’nin, tartışma önlemeye yönelik eğitim almış gönüllü çalışanları, kavgalı komşular arasındaki sorunları çözmeye çalışmaktadır. Bu çalışanlar, her iki tarafı da dinleyerek sorunu çözücü orta bir yol bulmada yardımcı olmaktalar.

Ücretsiz olarak yürütülen proje, belediyenin kiralık daireleri için oluşturulan wohnpartner’i desteklemektedir ve Viyana’daki özel mülkiyet sahiplerine yönelik hizmet vermektedir.

Katılım Çemberleri

MA 17 belli aralıklarda ilçelerde çeşitli toplantılar düzenler. Bu toplantılara ilçede görevli kuruluşlar ile vatandaşlar katılır. Özellikle dernek ve Sivil toplum kuruluşlarını bu toplantılarda görmek mümkündür. Bu toplantılarla ilçe idaresi ile vatandaşları arasında iletişimi güçlendirilmektedir. Bu toplantılarda çeşitli bilgiler paylaşılır, ilgi alanları oluşturulur, kaynaklar belirlenir ve ortak projeler oluşturulur.

Din ve Dernek platformları

Din forumlarında, bir bölgedeki çeşitli dinlerin insanları bir araya gelip dinler arası sohbet ve fikir alışverişinde bulunmaktadırlar. Belli aralıklarında düzenlenen diyalog buluşmaları, fikir alışverişini sağlamakla birlikte ortak noktaların bulunmasında ve ön yargılarının ortadan kaldırılmasında yardımcı olmaktadır, ayrıca bölgedeki komşuluk ilişkilerinin iyileşmesini teşvik etmektedir.

Kadın Ağ Platformları

Viyana Belediyesi’nin cinsiyet politikası bağlamında önem verdiği "kadınlar" konusu, MA 17’nin temel çalışmalardan birini oluşturmaktadır. Bundan dolayı kadınlara özel ağ platformlara odaklanan projeler bulunmaktadır. Viyana’da bulunan çeşitli topluluklara ait derneklere bağlı gönüllü çalışanların düzenledikleri toplantılarda, MA 17 bürosundan ve dışardan katılımcılar gelmektedirler. Örnek olarak waff'ın mesleki ve ileri eğitim için danışma merkezi (Türkçe) ve Viyana Sağlık Teşviki / Wiener Gesundheitsförderung (Almanca) tarafından seminerler düzenlenmektedirler. Bu ağ platformları sayesinde kadınlara, ihtiyaçlarını giderme, sorunlarını paylaşma ve Viyana Belediyesi’nin sunduğu hizmetler, bölgedeki organizasyonlar ve kuruluşların yanında diğer dernekler hakkında bilgi edinme olanağına sahiptirler.

İletişim

Wiener Charta 2012 ve 2015

"Wiener Charta" projesinin amacı, farklı nesil ve yaşam biçimlerine, ten rengi, meslek ve dünya görüşlerine sahip olan insanları bir araya getirmektir. Bu proje 2012 yılında başlamıştı. İnsanlar birbiriyle tartışarak Wiener Charta’yı oluşturmalılar. Buradaki farklılık, hiçbir sınırlama getirilmeden Viyana Belediyesi bu sürecin işlemesini sağlamaktadır. Wiener Charta, Avrupa genelinde daha önce var olmayan genişlikte vatandaşların katılımını gerçekleştirmiş ve bu bağlamda birçok ödül almıştır. Bu girişimin sonunda ortak ve kişisel olarak desteklenen bir karara varmaları beklenmektedir. Burada belirleyici olan, siyaset ve yönetime ilişkin istekleri dile getirmekten çok, bu şehirde daha iyi bir yaşam biçimi için her bireyin ne gibi katkılar sağlayabileceğidir. Yaklaşık olarak 325 çeşitli organizasyon; aralarında köklü şirketler, lobiler, kültür, spor ve göçmen dernekleri, din grupları, genel olarak dört belediye meclis partisinden üçü ve birçok kurum ve kuruluş 2012 yılında bu projeye katılmıştır. Proje kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. 2012 yılının Nisan ve Ekim aylarında gerçekleştirilen bu etkinliğe toplamda 8500 kişi katıldı. 651 söyleşinin yapıldığı proje büyük bir başarıyla sona erdi. Böylelikle geniş kitlelerin dikkati çekmiştir.

2015 yılında da söyleşiler yapıldı. Konu başlığı ise "birlikte yaşamaya saygı"ydır. Bu bağlamda, neler başarılmıştır? Neler daha iyi yapılabilir? Bu kadar çeşitlik gösteren bir kentte birlikte yaşam nasıl daha iyi olabilir? gibi sorulara yanıt aranmaktadır.

Viyana’da göçmenliğin tarihçesi ile ilgili bilgilerin toplanması

"Göçmenliğin Tarihçesi" / Migration sammeln Projesi, Viyana Belediyesi ve Viyana Müzesi tarafından hayata geçirilmiştir. 2016 yılının ortalarına kadar, 1960’lı yılların "Konuk İşçi Dönemi"ni / GastarbeiterInnen anlatan önemli eşyalardan oluşan bir sergi meydana getirilecektir. Burada amaç, kentin yakın geçmişini yeniden değerlendirmek ve Viyanalılar’ın bütün nesillerini içeren tarihini kaydetmektir. Son 50 yıl içerisinde Viyana’ya göç eden insanlar, fotoğraf, mektup veya hatıra eşyalarıyla koleksiyona katkıda bulunabilirler. "Göçmenliğin Tarihçesi" Projesi, Viyana Müzesi aracılığıyla kentin çeşitliliğini daha iyi yansıtmayı olanaklı kılmaktadır.

İletişim

Viyana Müzesi / Wien Museum (Almanca)
Telefon: +43 680 246 88 04
E-mail: wienmuseum@migrationsammeln.at

50 yıl konuk işçiliği - Viyana size teşekkür ediyor!

Türkiye ve eski Yugoslavya’dan gelen ilk konuk işçilerle birlikte 2014 yılında Viyana Belediye Sarayı’nda "50 yıl konuk işçiliği" konulu kutlama düzenlenmiştir.

Viyana'da resmi dil Almanca’dır. Bu internet sitesinde sunulan öneriler, anadiliniz esas alınarak oluşturulan bilgileri içermektedir. Sayfalarımızın amacı bilgilendirme esasına göre düzenlenmiştir. Bu sayfalar düzenli olmasa da, bütünlüğü ve doğruluğu kesin olmakla birlikte kısa vadede güncellenmektedir. Güncel bilgileri Almanca sayfalardan takip edebilirsiniz. Viyana Belediyesi olarak bunların dışında oluşacak her türlü sorunuza Almanca yanıt vermeye çalışacağız. Bu sayfanın sorumlusu:
Viyana Belediyesi'nin Basın ve Enformasyon Servisi’dir. (Belediye’nin 53. Dairesi)
İrtibat Formu