MA 17 - Entegrasyon ve Çeşitlilik Dairesi’nin Projeleri

Kültürlerarası Proje Çalışması

MA17’nin bir projesine katılan kadın konuşmacı.

Büyük şehirlerinde birlikte yaşam, çeşitli yaşam tarzları ve çevreler tarafından belirlenmektedir.

Birlikte daha iyi bir yaşamı sağlayabilmeye yönelik tüm Viyanalıların kafalarında oluşan fikir ve önerileri bölgesel bürolarında görev yapan MA 17’nin çalışanlarına yönetebilirsiniz. Bölgesel bürolardaki görevliler, fikir ve önerileri gerçekleştirmek için ilgili bölgede çalışmalar yapmaktadır. Kültürlerarası çalışmalar için örnekler:

Dernekler için bilgilendirme etkinlikleri - Kültürlerarası proje çalışmaları

MA 17, kuruluşların / organizasyonların ve göçmenler derneklerin istekleri doğrultusunda buluşma ve karşılıklı ziyaretler düzenlemektedir. Buna bağlı olarak, ana dilde verilen bildiriler ve kurum, danışma merkezlerine ya da başka organizasyonlara bağlı uzmanlar tarafından yapılan bilgilendirme etkinlikleri yapılmaktadır.

Tartışmaları önlemeye yönelik gönüllü çalışmalar

Bu projenin amacı, komşular arasında yaşanan kültür çatışmaları önlemektir. Belediyenin 17. Dairesi’nin, tartışma önlemeye yönelik eğitim almış gönüllü çalışanları, kavgalı komşular arasındaki sorunları çözmeye çalışmaktadır. Bu çalışanlar, her iki tarafı da dinleyerek sorunu çözücü orta bir yol bulmada yardımcı olmaktalar.

Ücretsiz olarak yürütülen proje, belediyenin kiralık daireleri için oluşturulan wohnpartner’i desteklemektedir ve Viyana’daki özel mülkiyet sahiplerine yönelik hizmet vermektedir.

Çeşitli sorunlarla ilgili Gönüllü Çalışma / Ehrenamtliche Konfliktarbeit (Almanca) 

Migra-Bil - Başlangıç kursu ve Workshop

Migra-Bil ile bir derneğin nasıl çalıştığını, neler yapılabileceğini öğrenebilirsiniz. Dernek çalışmalarıyla ilgili davetler düzenlemek, ya da devlet dairelerinden destek alacaksınız öyle ise Migra-Bil’in kurslarından yararlanabilirsiniz. Bunun için elbette Viyana Eyalet yönetimi ile ilgili de bilginiz olması lazım. Bu kurs ücretsiz olup, her yıl Şubat ayında başlamaktadır. Eğer bir derneğiniz varsa yada göçmenlik geçmişiniz bulunuyorsa bu kurslara katılabilirsiniz.

Migra-Bil (Almanca)

WIEN.FORUM

WIEN.FORUM, insan hakları, demokrasiyle ilgili olarak yılda iki kere etkinlik düzenlemektedir. Bu eğitici olmasının yanında tartışma ve konuşma ortamları da sağlamaktadır. WIEN.FORUM’dan göçmenlik geçmişi bulanan kişiler ve dernekler faydalanabilir.

WIEN.FORUM’un eğitimleri. Viyana’da entegrasyon / Weiterbildung WIEN.FORUM - Integration in Wien (Almanca) 

İletişim

Wiener Charta 2012 ve 2015

"Wiener Charta" projesinin amacı, farklı nesil ve yaşam biçimlerine, ten rengi, meslek ve dünya görüşlerine sahip olan insanları bir araya getirmektir. Bu proje 2012 yılında başlamıştı. İnsanlar birbiriyle tartışarak Wiener Charta’yı oluşturmalılar. Buradaki farklılık, hiçbir sınırlama getirilmeden Viyana Belediyesi bu sürecin işlemesini sağlamaktadır. Wiener Charta, Avrupa genelinde daha önce var olmayan genişlikte vatandaşların katılımını gerçekleştirmiş ve bu bağlamda birçok ödül almıştır. Bu girişimin sonunda ortak ve kişisel olarak desteklenen bir karara varmaları beklenmektedir. Burada belirleyici olan, siyaset ve yönetime ilişkin istekleri dile getirmekten çok, bu şehirde daha iyi bir yaşam biçimi için her bireyin ne gibi katkılar sağlayabileceğidir. Yaklaşık olarak 325 çeşitli organizasyon; aralarında köklü şirketler, lobiler, kültür, spor ve göçmen dernekleri, din grupları, genel olarak dört belediye meclis partisinden üçü ve birçok kurum ve kuruluş 2012 yılında bu projeye katılmıştır. Proje kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. 2012 yılının Nisan ve Ekim aylarında gerçekleştirilen bu etkinliğe toplamda 8500 kişi katıldı. 651 söyleşinin yapıldığı proje büyük bir başarıyla sona erdi. Böylelikle geniş kitlelerin dikkati çekmiştir.

2015 yılında da söyleşiler yapıldı. Konu başlığı ise "birlikte yaşamaya saygı"ydır. Bu bağlamda, neler başarılmıştır? Neler daha iyi yapılabilir? Bu kadar çeşitlik gösteren bir kentte birlikte yaşam nasıl daha iyi olabilir? gibi sorulara yanıt aranmaktadır.

  • Wiener Charta’nın metinleri / Text der Wiener Charta (2012): 300 KB PDF (Almanca)
Viyana'da resmi dil Almanca’dır. Bu internet sitesinde sunulan öneriler, anadiliniz esas alınarak oluşturulan bilgileri içermektedir. Sayfalarımızın amacı bilgilendirme esasına göre düzenlenmiştir. Bu sayfalar düzenli olmasa da, bütünlüğü ve doğruluğu kesin olmakla birlikte kısa vadede güncellenmektedir. Güncel bilgileri Almanca sayfalardan takip edebilirsiniz. Viyana Belediyesi olarak bunların dışında oluşacak her türlü sorunuza Almanca yanıt vermeye çalışacağız. Bu sayfanın sorumlusu:
Viyana Belediyesi'nin Basın ve Enformasyon Servisi’dir. (Belediye’nin 53. Dairesi)
İrtibat Formu