Traženje posla

Novinska rubrika 'Ponude za posao'

Slobodno radno mesto može se tražiti samostalno preko oglasa i različitih internet-portala, kao i u štampi. I AMS - Zavod za zapošljavanje/ pomaže u traganju za poslom (nemački). U takozvanom eJobRoom -u (nemački) AMS-a postoji posebna banka podataka. AMS-Jobroboter (nemački) pomaže prilikom traženja posla tako što na osnovu posebno razvijenih kriterijuma prelistava web-stranice austrijskih firmi koje imaju upražnjena radna mesta.
EURES (EURopean Employment Services) (nemački, hrvatski) je kooperaciona mreža na evropskom nivou, preko koje se može tražiti posao u Evropi. Cilj je podsticanje slobodnog kretanja radne snage unutar Evropske Unije na osnovu savetovanja, informisanja i posredovanja.

Kontakt

EURES (nemački, hrvatski)
3., Ungargasse 37
Telefon: +43 1 878 71-50731
E-Mail: eures.wien@ams.at

Team 4 Servis za umetnice i umetnike / KünstlerInnenservice

Za umetnice, umetnike i osobe koje rade u oblasti kulture Team 4 KünstlerInnenservice (nemački) po nalogu AMS nudi savetovanja specifična za branšu i prati nezaposlene prilikom traganja za poslom.

Usluge

  • zajednička analiza dosadašnjih umetničkih projekata
  • izrada individualne strategije za konkurisanje za posao
  • podrška prilikom traganja za poslom i akvizicija naloga stavljanjem na raspolaganje informacija o mogućnostima za konkurisanje
  • organizacija i realizacija Castinga i audicija za agencije i poslodavce
  • pomoć prilikom odlučivanja u slučaju potrebe za daljom kvalifikacijom i podrška prilikom traženja subvencija
  • pomoć prilikom odlučivanja u slučaju profesionalne preorijentacije

Kontakt

Team 4 Servis za umetnice i umetnike / KünstlerInnenservice (nemački)
1., Salztorgasse 1
Telefon: +43 1 533 38 28
E-Mail: sekretariat@team4.or.at

U Beču je službeni jezik njemački. Na ovoj internet-stranici Vam nudimo osnovne informacije na maternjem jeziku. Aktualiziramo ih redovno, iako se to ne dešava uvijek odmah poslije nastalih izmjena, tako da ne garantujemo za potpunost i tačnost. Ukoliko imate dodatnih pitanja molimo Vas da s Magistratom stupite u kontakt po mogućnosti na njemačkom jeziku. Za sadržaje na ovoj stranici odgovorna je:
Služba za štampu i informacije Beč (Magistratsko odjeljenje 53)
Formular za kontakt