Zastupništva interesa nesamostalno zaposlenih

Saradnik u štampariji

AK - Radnička komora / Arbeiterkammer i sindikati zastupaju interese zaposlenih pred vladom i privredom. Obe organizacije su u tesnoj vezi.

Sindikati

Krovna organizacija svih sindikata zove se Austrijski sa­vez sindikata ili ÖGB (Österreichischer Gewerkschaftsbund), i predstavlja nezavisno zastupništvo interesa nesamostalno zaposlenih osoba sa 1,2 miliona članova (2015). ÖGB i sindikati - kojima se mora pristupiti kao član - bore se, između ostalog, za povišice plata i za dobre radne uslove. Sindikati zajedno sa članovima Saveta preduzeća (BetriebsrätInnen) zastupaju radnike i službenike zaposlene u preduzećima.

Kontakt

ÖGB - Austrijski savez sindikata / Österreichischer Gewerkschaftsbund (nemački) - Centrala
2., Johann-Böhm-Platz 1
Telefon: +43 1 534 44-39
E-Mail: oegb@oegb.at
Radno vreme: od ponedeljka do četvrtka od 8 do 16.30, petkom od 8 do 12 sati
Savetovanje o radnom pravu na bosanskom / hrvatskom / srpskom (nemački)
Telefon: +43 1 534 44-39100
E-Mail: service@oegb.at

AK Wien - Radnička komora Beč / Arbeiterkammer Wien

AK Wien zastupa interese 820.000 radnika i službenika u Beču (2015). Radi se o nezavisnoj, demokratskoj instituciji koja savetuje o radnom pravu i nudi informacije iz oblasti zaštite potrošača.

Ko su članovi AK?

Članovi Radničke komore su svi radnici, službenici, učenici u privredi i nezaposleni. U članove spadaju i stalni slobodni saradnici. Rukovodioci, činovnici, učitelji/nastavnici i policajci nisu članovi AK.

Doprinos za AK iznosi 0,5 odsto bruto-plate mesečno, koji se automatski šalje AK.

Članovi Komore svakih 5 godina biraju svoje predstavnike. Politički smer AK određuje se na osnovu pripadnosti biranih predstavnika kao i u Parlamentu, zbog čega je važno učestvovati na izborima.

Za šta se zalaže AK?

AK pomaže savetima ljudima koji su žrtve nepravde i zastupa svoje članove pred Sudom za radna i socijalna pitanja.

AK se zalaže za smanjivanje nezaposlenosti, državne investicije za oživljavanje privrede, za bolje obrazovanje radi napredovanja u karijeri i pravedni poreski sistem. Ostale teme kojima se bavi AK su zdravlje i sigurnost na radnom mestu.

AK se bori za bolje šanse za napredovanje žena u karijeri, kao i za dovoljno ponuda za zbrinjavanje dece. Posebno posle porođaja žene primaju manje plate i imaju često lošiju profesionalnu poziciju.

Problemi s ugovorima, loši proizvodi, preterano visoke stanarine ili problemi s kreditima i osiguranjem: AK se zalaže da potrošači za svoj novac dobijaju fer-usluge i da ostvaruju prava koja im pripadaju.

Šta nudi AK?

AK vam nudi telefonsko ili lično savetovanje, predloge i brzu pomoć u sledećim oblastima:

 • radno pravo i radni odnosi
 • pravna zaštita, zastupanje pred Sudom za radna i socijalna pitanja (u kooperaciji sa ÖGB-om)
 • zaštita zaposlenih
 • zaštita učenika u privredi i mladih
 • pozdravni paket za nove učenike u privredi
 • pitanja iz oblasti socijalnog osiguranja
 • pitanja oko obračuna plata i plaćanja poreza
 • zaštita životne sredine
 • zaštita potrošača
 • pitanja žena
 • daljnje obrazovanje i školovanje, npr. AK-Bon za obrazovanje / Bildungsgutschein (nemački)
 • obrazovanje i kultura
 • publikacije, brošure, studije i savetodavna izdanja
 • naučno istraživanje
 • međunarodna zastupništva interesa (sa ÖGB-om)

Uz to još i:

 • davanje stručnog mišljenja o nacrtima zakona
 • formulisanje zakonskih tekstova

Radnička komora na Internet-u

Na web-stranici AK Wien (nemački) između ostalog se mogu naći i različiti instrumenti za računanje / Online-Rechner (nemački), npr. za obračun bruto/neto iznosa plate / Brutto-Netto-Rechner (nemački), iznosa dečjeg dodatka / Familienbeihilfe-Rechner (nemački), ali i brojne informacije, Downloads, kao i korisni predlozi.

AK za doseljenice i doseljenike

Za zaposlene strance i studente iz inostranstva RK dodatno nudi obimne pravne informacije i podršku. Može se, na primer, dobiti savetovanje o priznavanju kvalifikacija stečenih u inostranstvu, o sticanju kvalifikacija u Austriji, a članovima je na raspolaganju i AK bon za obrazovanje / AK-Bildungsgutschein, koji predstavlja startni kapital za daljnje profesionalno usavršavanje i vredi 120 evra. Iznos se može upotrebiti za jedan kurs, ili se može rasporediti na nekoliko.

Kontakt

AK Wien - Komora za radnike i službenike za Beč / Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien (nemački)
4., Prinz Eugen Straße 20-22
Telefon: +43 1 501 65-0

U Beču je službeni jezik njemački. Na ovoj internet-stranici Vam nudimo osnovne informacije na maternjem jeziku. Aktualiziramo ih redovno, iako se to ne dešava uvijek odmah poslije nastalih izmjena, tako da ne garantujemo za potpunost i tačnost. Ukoliko imate dodatnih pitanja molimo Vas da s Magistratom stupite u kontakt po mogućnosti na njemačkom jeziku. Za sadržaje na ovoj stranici odgovorna je:
Služba za štampu i informacije Beč (Magistratsko odjeljenje 53)
Formular za kontakt