Priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija za tržište rada u Austriji

Zagrljeni mladi ljudi različitih nacionalnosti

Ako želite raditi u Austriji, visokoškolska diploma može predstavljati važnu kvalifikaciju. U vezi s priznavanjem visokoškolskih diploma stečenih u inozemstvu (nostrifikaija), treba  obratiti pozornost na nekoliko točaka.

EU, države Europskog gospodarskog prostora (EGP) i Švicarska

Za visokoškolske diplome koje su stečene unutar EU, u nekoj od država EGP-a ili u Švicarskoj, za austrijsko tržište rada nije potrebna nostrifikacija. Umjesto toga, predviđen je brzi postupak priznavanja kvalifikacija (vidi Berufsanerkennungsverfahren (bosanski / hrvatski / srpski) - putokaz za priznavanje kvalifikacija).

Treće države

Apsolventicama i apsolventima visokoh škola trećih država, u Austriji je u datom slučaju potrebno  priznavanje stečenih visokoškolskih diploma. Oni moraju podnijeti zahtjev za nostrifikaciju kod nekog javnog sveučilišta, visoke škole primjenjenih znanosti (Fachhochschule) ili pedagoške akademije (Pädagogische Hochschule), na kojima se nudi studij u Austriji koji je usporediv s njihovim studijem. Nadležna visokoškolska institucija će u roku od tri mjeseca provjeriti koje kvalifikacije i ispiti i u kojem vremenskom roku su dodatno potrebni.

Prvo kontaktno mjesto

Nacionalni izvještajni centar za priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija ENIC NARIC AUSTRIA (nemački) pri Saveznom ministarstvu za obrazovanje, znanost i istraživanje ima ulogu prvog kontaktnog mjesta za pitanja u vezi s priznavanjem inozemnih visokoškolskih kvalifikacija u Austriji. Pored savjetovanja u vezi s nostrifikacijom, inozemne visokoškolske kvalifikacije mogu se tamo vrednovati. To vrednovanje je za austrijsko tržište rada često dostatno kao dokaz određene kvalifikacije. Odgovarajući zahtjev može se podnijeti online, preko Sustava za priznavanje, apliciranje i informacije / Anerkennungs-, Antrags- und Informationssystem (AAIS) (nemački). Za ocenjivanje svedočanstava strane visokoškolske kvalifikacije nastaju troškovi do 200 Evra.

Prvo savjetovanje, također i na pojedinim stranim jezicima, nude i kontaktna mjesta za osobe sa stečenim visokoškolskim kvalifikacijama u inozemstvu Ministarstva za socijalna pitanja /  Anlaufstellen für Personen mit im Ausland erworbenen Qualifikationen (AST) (nemački), kao i Austrijski integracijski fond / Österreichische Integrationsfonds (ÖIF)
 (nemački).

Dozvola za rad

Dodatno uz postupak priznavanja visokoškolske kvalifikacije u Austriji je potrebno i posebno podnijeti zahtjev za dobivanje dozvole za rad / Beschäftigungsbewilligung (nemački).

Reglementirana i nereglementirana zanimanja

U Austriji postoji razlika između reglementiranih i nereglementiranih zanimanja.

U reglementirana zanimanja spadaju primjerice arhitekte, liječnici, diplomirani medicinski tehničari i medicinske sestre, bolničari, pedagozi, fizioterapeuti kao i  neki određeni obrti:

  • Savezno ministarstvo za digitalizaciju i ekonomsku lokaciju / Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort : Spisak reglementiranih zanimanja i nadležnih državnih tijela u Austriji: 121 KB PDF (na njemačkom)

Nakon priznavanja visokoškolske kvalifikacije i odgovarajuće strukovne udruge (npr. Liječnička komora) provjeravaju da li apsolventice i apsolventi posjeduju i neke druge, za zanimanje relevantne sposobnosti, kao što je primjerice izvrsno poznavanje njemačkog jezika. U tom posljednjem koraku uzima se u obzir i da li se namjerava obnašati samostalna djelatnost ili nesamostalna, u vidu zaposlenja u odgovarajućem zanimanju.

Za sva nereglementirana zanimanja, apsolventice i apsolventi mogu vrednovanjem koje donosi ENIC NARIC AUSTRIA odmah početi tražiti posao. Kod apliciranja za posao budući eventualni poslodavci priznat će to vrednovanje visokoškolske kvalifikacije kao "korisnu ekspertizu" a zatim će odlučiti na osnovi kriterija koji su njima bitni za specifično zanimanje.

Daljnje informacije

U Beču je službeni jezik njemački. Na ovoj internet-stranici Vam nudimo osnovne informacije na maternjem jeziku. Aktualiziramo ih redovno, iako se to ne dešava uvijek odmah poslije nastalih izmjena, tako da ne garantujemo za potpunost i tačnost. Ukoliko imate dodatnih pitanja molimo Vas da s Magistratom stupite u kontakt po mogućnosti na njemačkom jeziku. Za sadržaje na ovoj stranici odgovorna je:
Služba za štampu i informacije Beč (Magistratsko odjeljenje 53)
Formular za kontakt