Priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija za tržište rada u Austriji

Zagrljeni mladi ljudi različitih nacionalnosti

Ako želite raditi u Austriji, visokoškolska diploma može predstavljati važnu kvalifikaciju. U vezi s priznavanjem visokoškolskih diploma stečenih u inozemstvu (nostrifikacija), treba potrebno je obratiti pozornost na nekoliko točaka.

EU, države Europskog gospodarskog prostora (EGP) i Švicarska

Za visokoškolske diplome koje su stečene unutar EU, u nekoj od država EGP-a ili u Švicarskoj, za austrijsko tržište rada nije potrebna nostrifikacija. Umjesto toga, predviđen je brzi postupak priznavanja kvalifikacija (vidi Berufsanerkennungsverfahren (bosanski / hrvatski / srpski) - putokaz za priznavanje kvalifikacija).

Treće države

Apsolventice i apsolventi visokih škola trećih država moraju u Austriji eventualno zatražiti priznavanje stečenih visokoškolskih diploma. Zahtjev za nostrifikaciju moraju podnijeti na nekom javnom sveučilištu, visokoj školi primijenjenih znanosti (Fachhochschule) ili pedagoškoj akademiji (Pädagogische Hochschule), na kojima se nudi studij u Austriji koji je usporediv s njihovim studijem. Nadležna visokoškolska institucija će u roku od tri mjeseca provjeriti koje razlikovne ispite u kojem vremenskom roku moraju naknadno položiti.

Prvo kontaktno mjesto

Nacionalni izvještajni centar za priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija ENIC NARIC AUSTRIA (nemački) pri Saveznom ministarstvu za obrazovanje, znanost i istraživanje ima ulogu prvog kontaktnog mjesta za pitanja u vezi s priznavanjem inozemnih visokoškolskih kvalifikacija u Austriji. Pored savjetovanja u vezi s nostrifikacijom, inozemne visokoškolske kvalifikacije mogu se tamo vrednovati. To vrednovanje je za austrijsko tržište rada često dostatno kao dokaz određene kvalifikacije. Odgovarajući zahtjev može se podnijeti online u Sustavu za priznavanje, apliciranje i informacije / Anerkennungs-, Antrags- und Informationssystem (AAIS) (njemački). 
Prvo savjetovanje, također i na pojedinim stranim jezicima, nude osobama sa stečenim visokoškolskim kvalifikacijama u inozemstvu i kontaktna mjesta pri Ministarstvu za socijalna pitanja / Anlaufstellen für Personen mit im Ausland erworbenen Qualifikationen (AST) (njemački), kao i Austrijski integracijski fond / Österreichische Integrationsfonds (ÖIF) (njemački).

Dozvola za rad

Dodatno uz postupak priznavanja visokoškolske kvalifikacije u Austriji, za rad se kod Službe za zapošljavanje (AMS) mora podnijeti i zahtjev za dobivanje dozvole za rad / Beschäftigungsbewilligung (njemački).

Reglementirana i nereglementirana zanimanja

U Austriji postoji razlika između reglementiranih i nereglementiranih zanimanja.

U reglementirana zanimanja spadaju primjerice arhitekti/ce, liječnici/e, diplomirani medicinski tehničari i medicinske sestre, bolničari/ke, pedagozi, fizioterapeuti/kinje kao i neki određeni obrti:

Savezno ministarstvo za digitalizaciju i ekonomsku lokaciju / Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort: Spisak reglementiranih zanimanja u Austriji / Bundeseinheitliche Liste der freien Gewerbe (njemački)

Nakon priznavanja visokoškolske kvalifikacije, odgovarajuće strukovne udruge (npr. Liječnička komora) provjeravaju da li apsolventice i apsolventi posjeduju i neke druge, za zanimanje relevantne preduvjete, kao što je primjerice izvrsno poznavanje njemačkog jezika. U tom posljednjem koraku uzima se u obzir i da li se zanimanje namjerava obnašati u vidu samostalne ili nesamostalne djelatnosti.

Za sva nereglementirana zanimanja, apsolventice i apsolventi mogu vrednovanjem koje donosi ENIC NARIC AUSTRIA odmah početi tražiti posao. Kod apliciranja za posao potencijalni poslodavci priznaju ta vrednovanja visokoškolskih kvalifikacija kao "korisne ekspertize" i donose zatim odluku o zapošljavanju na osnovi kriterija koji su njima bitni za specifično zanimanje.

Daljnje informacije

U Beču je službeni jezik njemački. Na ovoj internet-stranici Vam nudimo osnovne informacije na maternjem jeziku. Aktualiziramo ih redovno, iako se to ne dešava uvijek odmah poslije nastalih izmjena, tako da ne garantujemo za potpunost i tačnost. Ukoliko imate dodatnih pitanja molimo Vas da s Magistratom stupite u kontakt po mogućnosti na njemačkom jeziku. Za sadržaje na ovoj stranici odgovorna je:
Služba za štampu i informacije Beč (Magistratsko odjeljenje 53)
Formular za kontakt