AMS Beč za preduzeća

Bečka liječnica

AMS - Zavod za zapošljavanje Beč / Arbeitsmarktservice Wien (nemački) je kompetentan partner za preduzeća kada je reč o personalu, radnom tržištu i subvencijama. Mogu mu se obratiti firme koje imaju slobodna radna mesta, traže kvalifikovane saradnike ili im trebaju informacije iz oblasti razvoja personala. AMS informiše, savetuje i daje podršku u dole navedenim situacijama:

 

 • traženje personala i izbor prikladnih kandidata za slobodna radna mesta,
 • razvoj personala i kvalifikovanje saradnica i saradnika,
 • podsticanje ravnopravnih šansi za sve, kao i novih šansi za izbor i razvoj personala.

Ostale teme su: traženje osoblja / Personalsuche (nemački), sistem ranog upozoravanja / Frühwarnsystem § 45a (AMFG) (nemački), rad na skraćeno radno vreme / Kurzarbeit (nemački), usluge (nemački), subvencije (nemački), kvalifikacija (nemački), učenici u privredi / Lehrlinge (nemački), strankinje i stranci (nemački) i ljudi sa hendikepom (nemački).

Savetnici i savetnice potiču direktno iz preduzeća i savetuju preduzimače na licu mesta. Termini se mogu ugovoriti u regionalnim poslovnicama / AMS-Geschäftsstelle (nemački). Savetovanje se vrši prema kriterijumima pojedinih branši. Svako preduzeće dobija određenog sagovornika za usluge koje se tiču njega.

Težišta rada

 • svi upiti za posredovanje radne snage koje pošalje preduzeće (za sva zanimanja, nezavisno od toga radi li se o radnicima, službenicima, stručnom ili pomoćnom osoblju) primaju i obrađuju filijale / AMS-Geschäftsstelle koje su nadležne za određene branše.
 • sve radne dozvole za određeno preduzeće koje se dodeljuju na osnovu Zakona o zapošljavanju stranaca / AusländerInnenbeschäftigungsgesetz (prva, jednogodišnja dozvola za rad / Beschäftigungsbewilligungen, potvrde o osiguranom radnom mestu / Sicherungsbescheinigungen itd.) obrađuju se za sva zanimanja u istoj filijali koja je nadležna za određenu branšu.
 • informacije i savetovanje o subvencijama za preduzeća na raspolaganje stavljaju takođe nadležne filijale.

Kada se radi o mestima za obrazovanje i obuku učenika u privredi za mlade postoji posebna filijala AMS mladi / AMS Jugendliche (nemački).

Online-ponude

 • eAMS-Konto
  Preduzeća dobijaju pristup i mogu jednostavno online koristiti brojne usluge: u eJob-Room-u mogu npr. da prijave potrebu za radnom snagom i da daju nalog AMS-u da traži kandidate, ili da ih traže sami; u eServiceZone mogu podneti zahtev za subvenciju, naručiti dozvole za zaposlene strance itd. Pristup sopstvenom eAMS-Kontu dobija se od savetnika preduzeća.
 • AMS Wien e.News Newsletter-Abo (nemački)
  Naručivanje AMS Wien e.News, E-Mail-Serviceletter za preduzeća sa informacijama o aktuelnostima, subvencijama i događajima u AMS Beč.
 • E-usluge AMS-a za preduzimače / E-services des AMS für UnternehmerInnen (nemački).

Kontakt

AMS Wien - Servis za preduzeća / Service für Unternehmen (nemački)
E-Mail: sfu.servicelinewien@ams.at
AMS ServiceLine: +43 1 878 71
Od ponedeljka do četvrtka od 7:30 do 16, petkom od 7:30 do 15:30 sati.

U Beču je službeni jezik njemački. Na ovoj internet-stranici Vam nudimo osnovne informacije na maternjem jeziku. Aktualiziramo ih redovno, iako se to ne dešava uvijek odmah poslije nastalih izmjena, tako da ne garantujemo za potpunost i tačnost. Ukoliko imate dodatnih pitanja molimo Vas da s Magistratom stupite u kontakt po mogućnosti na njemačkom jeziku. Za sadržaje na ovoj stranici odgovorna je:
Služba za štampu i informacije Beč (Magistratsko odjeljenje 53)
Formular za kontakt