Bebek geliyor - Aile Yardımı ve Çocuk Bakım Parası

Baba yeni doğan çocuğunu kollarına almış.

Bir bebek dünyaya geldiğinde bu ebeveynler için çoğu zaman büyük bir değişim anlamına gelmektedir. Doğumun ilk haftasında yapılması gereken resmi işlemler bile çok önemlidir. Mesela yeni doğan bebeğin, MA 63 - Ticaret ve Ruhsat Hukuku, Verileri Koruma ve Nüfus Sayımı Dairesi - Evlendirme Dairesi / MA 63 - Standesamt (Almanca) - tarafından çıkartılan doğum belgesi, Sosyal Sigortalara kaydı, Vatandaşlık kaydının yapılması ve ikametgâh belgesi çıkarılması hakkında daha detaylı bilgilere Viyana Belediyesi’nin internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Anneliğin Korunması / Mutterschutz

Anne adayı olarak gebeliğin son sekizinci haftasında çalışmak yasaktır. Bu düzenleme anneliğin korunması olarak adlandırılır. Eğer anne veya çocuk için bir tehlike mevcutsa, uzman doktorun çalışmaktan muaf tutulmayı onaylaması ve bunu yazılı olarak gerekçelendirmesi ile anne, daha önce de çalışmaktan muaf tutulabilir ("Freistellung"). Çocuk doğum tarihinden önce veya sonra dünyaya gelirse, doğum öncesi koruma süresi bu oranda kısalır veya uzar.

Anneliğin korunması doğumdan sonra da sekiz hafta sürer. Eğer koruma süresi doğum tarihi doğru hesaplanmadığı için doğumdan önce kısalmışsa, koruma süresi doğumdan sonra kısalma ölçüsünde en fazla 16 hafta uzar. Erken doğumlarda, birden fazla bebeğin doğmasında veya sezaryenle doğumda koruma süresi 12 haftadır. Anneliğin korunması süresinde sağlık sigortasından lohusa parası alınır. İşveren bu süre zarfında ücret ve aylık ödemez.

Çalışanların, çırakların ve evde çalışanların anneliğin korunması kanunundan yararlanma hakları vardır.

Özel konutta çalışanlar ve kamuda belli alanlarda görev yapanlar için özel koşullar bulunmaktadır. İş sahibi ve serbest meslek sahibi kadınlar için Anneyi Koruma Kanunu geçerli değildir.

Anneliğin Korunması Kanunu vatandaşlığa, yaşa, gelire, medeni duruma, iş ilişkisinin süresine ve çalıştırmanın kapsamına, çalışma saatine bağlı olmadan geçerlidir.

Daha ayrıntılı bilgiler

Lohusalık Parası / Wochengeld

Lohusalık Parası bu zaman sırasında anne adayı için maddi bir destek olup, artık ödenmeyen ücretin yerine verilir. Lohusalık Parası her ay sonunda ödenir.

Beklenen tahmini doğum tarihinden önce sekizinci haftanın başlamasından itibaren Lohusalık Parası için başvurulabilir. Lohusalık Parası için yetkili sağlık sigortası kurumuna başvurmak gerekir (Lohusalık Parası için başvuru ücretsizdir).

Anne-Çocuk Cüzdanı / Mutter-Kind-Pass

Anne-Çocuk Cüzdanını her hamile kadın Avusturya vatandaşı olmasa dahi alabilir. Anne-Çocuk Cüzdanı hamilelerin ve küçük çocukların sağlıklarının düzenli olarak kontrol edilmelerine yarar. Hamilelik sırasında ve çocuğun beşinci yaşına kadar anne-çocuk programında öngörülen muayeneleri içerir. Öngörülen bütün muayeneler anne ve çocuk için önemlidir. Ayrıca bu cüzdana sahip olan kişilerin bütün tedavileri, sigortalı olduğu kadar sigortasızlar için de ücretsizdir. Sigortası olmayan kadınlar, muayeneden önce ikamet ettikleri bölgenin ilgili sağlık kurumunda istek belgesi düzenlettirmelidirler.

Çocuk Bakım Parasının alınabilmesi için Anne-Çocuk-Cüzdanında öngörülen ilk on muayenenin yaptırılması ve bunun kanıtlanması gerekir. Muayenelerin şart koşulan süreler zarfında yaptırılmasına dikkat edilmelidir.

Doğum Izni / Karenz

Anne-babadan birinin bebekleri ile evde geçirdikleri zamana ebeveyn Doğum Izni ("Elternkarenz") denmektedir. Doğum Izni anneliği koruma süresinin (doğumdan sonra 8 haftalık süre) bitmesinden sonra başlar. Arzu edilen Doğum Izni süresinin doğumdan sonra 8 hafta içinde işverene bildirilmesi gerekir (yazılı olarak).

Doğum izni, en az iki aydır ve en fazla çocuğun iki yaşına girdiği tarihten bir gün öncesine kadar sürebilir.

Çocuk Bakım Parası / Kinderbetreuungsgeld

Doğum İzni sırasında ücret ve aylık alınmaz. Bu zaman süresince Çocuk Bakım Parası / Kinderbetreuungsgeld alınır. Çocuk Bakım Parası, hastalık sigortası kurumları tarafından idare edilir ve ödenir.

01 Mart 2017’den doğan çocukların ebeveynleri, çocuk bakım parasına yönelik iki sistemden birini seçebilirler: Çocuk Bakım Parası-Hesabı (Genel Sistem) ve gelir durumuna bağlı çocuk bakım parası. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler, Kadınlar, Aile ve Gençlik Bakanlığı’nın ana sayfasında bulunmaktadır

Şartlar

 • Çocuk Bakım Parasını alan anne veya babanın çocukla aynı evde yaşaması, daimi ikametgah adresi aynı olmalı
 • Aile Yardım Parasını alma hakkı ve çocuk için aile yardım parasının gerçekten alınması
 • Anne-babanın ve çocuğun yaşamlarının odak noktası Avusturya’da ise
 • Anne-baba ve çocuk Avusturya’da hukuk düzenine uygun bir ikamet ibraz edebiliyorlarsa
 • Anne-Çocuk Cüzdanındaki muayenelerin yaptırılması
 • Alınan hizmet, belirli bir kazanç sınırını (para yada maddi kazanç) aşmaması.
 • Ayrı yaşayan ebeveynler ek olarak, çocuğun velayeti bulunan ve başvuruda bulunan ebeveyn tarafından aile yardımı kapsamında talep eden kişi.

Süreler

Çocuk Bakım Parası için en erken doğumun yapıldığı gün başvurulabilir. Başvuru daha geç yapılırsa, Çocuk Bakım Parası altı aya kadar geriye dönük ödenebilir (önemli olan başvurunun yetkili sağlık sigortasına geldiği tarihtir).

Doğumdan sonra ailenin hep birlikte olma süresi - Aile ayı / Familienzeitbonus - Familienmonat

Sağlık ve emeklilik sigortasına tabii olarak çalışan babalar, doğumdan hemen sonra bütün zamanını ailesiyle birlikte geçirebilirler. Eğer iş veren ile anlaşarak işine son verenler, 01.03.2017 tarihinden sonraki doğumlar için günlük olarak 23,91 Avro maddi destek alabilirler.

Doğumdan sonra aile ile birlikte olma süresinden yararlanabilmek için ayrıca bir başvuru yapmak gerekir. Başvuruyu en erken, çocuğun doğumundan sonra ilgili sosyal sağlık kurumuna yapılabilir.

Ayrıntılı bilgiler

Daha fazla bilgiye Viyana Sağlık Sigorta Kurumu’nun internet sitesinden "Doğum ve Çocuk” / "Geburt und Kinder" (Almanca) ulaşabilirsiniz.

İletişim

Viyana Sağlık Sigorta Kurumu - müşteri hizmetleri Çocuk Bakım Parası / ÖGK - Österreichische Gesundheitskasse in Wien Kundenservice Kinderbetreuungsgeld (Almanca)
22., Kagraner Platz 1
Telefon: +43  507 66-111 40 70
E-mail: kckbg@oegk.at
Açılış saatleri: Pazartesi - Cuma: 07.00-14.30

Aile Yardımı / Familienbeihilfe

Aile Yardımı almaya hak kazanmak için aşağıda belirtilen şartlar bulunmalıdır:

 • Avusturya vatandaşlığı, veya AB üyesi vatandaşı
 • Diğer yabancı vatandaşların (Avrupa Ekonomik Sahası dışı ülke vatandaşlarının) oturma izni (NAG-Karte: Yerleşme ve Oturma Yasasıyla alınan kart),
  • Yaşamın odak noktasının Avusturya’da bulunması.
  • Çocukların (evlatlık edinilmiş, bakım ve üvey çocukların ve de torunların) ebeveynleriyle birlikte aynı evde yaşamaları ya da eğer ki anne veya babayla oturmuyorlarsa ebeveynlerin çocuklarının geçimlerine katkıda bulunuyor olmaları.
  • Çocuklar devamlı olarak Avusturya’da yaşamak zorundadır.

Avrupa Birliği içerisinde Aile Yardımı: Çalışılan ülke prensibi / Beschäftigungsstaatsprinzip

Öncelikle ebeveynlerden birinin çalıştığı (serbest ya da bağlı olarak) ülke, aile yardımlarından sorumludur. Aile eğer başka bir Avrupa Birliği ülkesinde yaşasa bile çalıştığı ülke önceliklidir.

Oturulan ülke prensibi / Wohnortstaatsprinzip

Eğer iki ebeveyn de farklı ülkelerde çalışıyorlarsa, aile yardımı, çocuğun yaşadığı ya da ailenin oturumunun olduğu ülkede çalışan ebeveyne verilir.

Herhangi bir AB ülkesinden aile yardımı alıyorsanız Avusturya’da aynı yardımı alamazsınız.

Ödeme Süresi

18 yaşına (Volljährigkeit = Reşit) kadar olan tüm çocuklar Aile Yardımı Parası alma hakkına sahiptir. Meslek eğitimi alanlar, bu yardımı en son 24 yaşına kadar alabilir. Bazı istisnai durumlarda 25 yaşını kadar ek aile yardımı yapılmaktadır. Eğer bir çocuk büyük olasılıkla uzun süreli iş göremez durumdaysa ek aile yardımı, bu sınırı aşanlara da yapılabilir.
Yirminci yaşını dolduran çocuğun içinde bulunduğu yıldaki geliri, ek aile yardımını almaya devam edebilmek için yılda (geçici ya da daimi bir iş olmasına bakılmaksızın) 10.000 Avro’dan daha fazla olmamalıdır.

Çocuğun bazı geliri (örneğin stajyer tazminatı ya da yetimhane) ölçüt alının kazanın hesaplanmasında dikkate alınmaz

"Başvurusuz Aile Yardımı” / Antragslose Familienbeihilfe (Almanca) projesi bağlamında, ülke içerisinde doğan çocuklar için, buna ilişkin herhangi bir başvuru yapma zorunluluğu olmadan ek aile yardımı almak mümkündür.

Maliye Bakanlığı, mevcut elektronik bilgilerin doğruluğunu denetleyerek aile yardımı için gerekli şartların yerine getirilip getirilmediğine ve ödemenin yapılıp yapılmayacağına karar vermektedir. Böyle bir durum söz konusuysa, maliye tarafından ailelere, çocuğu için talep edilen ek aile yardımı konusunda yazılı bir bilgilendirme yapılmaktadır. Buna rağmen eksik bilgiler ya da belirsizlikler bulunuyorsa, bunların giderilmesi için ebeveynlerle bağlantıya geçilmektedir. Dolayısıyla böyle bir durumda Maliye İşler Müdürlüğü’nü ziyaret etmek gerekmemektedir.

Bilgilendirme yazısına rağmen kafamızda hala soru işaretleri varsa, Maliye Bakanlığı’nın bilgilendirme merkezine (Almanca) başvurabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için

Viyana'da resmi dil Almanca’dır. Bu internet sitesinde sunulan öneriler, anadiliniz esas alınarak oluşturulan bilgileri içermektedir. Sayfalarımızın amacı bilgilendirme esasına göre düzenlenmiştir. Bu sayfalar düzenli olmasa da, bütünlüğü ve doğruluğu kesin olmakla birlikte kısa vadede güncellenmektedir. Güncel bilgileri Almanca sayfalardan takip edebilirsiniz. Viyana Belediyesi olarak bunların dışında oluşacak her türlü sorunuza Almanca yanıt vermeye çalışacağız. Bu sayfanın sorumlusu:
Viyana Belediyesi | Medya ve İletişim (Belediye’nin 53. Dairesi)
İrtibat Formu