Djevojke i mlade žene u Beču

Dvije mlade žene na ulici u Beču

Grad Beč potiče i motivira djevojčice od malih nogu da bi kasnije mogle voditi samostalan život u skladu s vlastitim željama.

U središtu je proširivanje spektra mogućih zanimanja za djevojke i potpora u prevazilaženju tradicionalno pripisanih uloga i načina ponašanja. Grad Beč mladim djevojkama nudi najrazličitije oblike potpore što je do sada urodilo plodom. Početkom 2000-ih godina tradicionalno ženska zanimanja biralo je 59 procenata djevojaka u Beču, dok je 2016. to slučaj s još "samo" 45,8 posto (tri najčešća zanimanja za koje se odlučuju djevojke u Beču su trgovkinja, suradnica u uredu i frizerka).

Kada je riječ o slobodnom vremenu Omladinski centri / Jugendzentren (njemački) i Mobilna služba za brigu o mladima imaju cijeli niz ponuda za djevojčice i djevojke doseljeničkog porijekla, iako se ne radi uvijek o onima na materinskom jeziku. Informacije nudi Stručni sektor "Mladi", MA 13 - Odjela za obrazovanje i izvanškolsku brigu o mladima / Fachbereich "Jugend" der Abteilung Bildung und außerschulische Jugendbetreuung (njemački).
MA 57 - Odjel za žene grada Beča / Frauenabteilung der Stadt Wien (njemački) osim toga pruža financijsku potporu mnogim udrugama i projektima (njemački), koje djevojke i mlade žene podupiru ne samo prilikom izbora zanimanja, već i u vođenju samostalnog života. Neka od tih udruženja rade samo sa ženama doseljeničkog porijekla / Frauen mit Migrationshintergrund (njemački).

*peppa - Interkulturalni centar za djevojke

Centar za djevojke *peppa je savjetovalište i informacijski centar. Pitanja i potrebe su vrlo raznoliki i sežu od problema u školi pa do izazova u obitelji. U cafeu *peppa u 16. okrugu mogu se sastajati samo žene. Jačanje samopouzdanja stoji u centru svih aktivnosti: bilo da se radi o zajedničkoj izradi domaćih zadaća, pripremanju referata ili grupnom kuhanju. Mlade žene se ovdje smatraju donositeljicama odluka i osobama koje kreiraju austrijsko migrantsko društvo.
Savjetovalište za djevojke *peppamint uz to nudi još i:

 • Potporu u kriznim situacijama (problemi u školi, s prijateljima i prijateljicama ili kod kuće)
 • Razgovori u teškim životnim situacijama, koji oslobađaju i olakšavaju
 • Socijalno savjetovanje
 • Savjetovanje o školovanju i pozivu
 • Potpora prilikom traženja mjesta za učenicu u privredi ili zaposlenja
 • Posredovanje i pratnju u razne službe i socijalne institucije

Kontakt

*peppa - Interkulturalni centar za djevojke / Interkulturelles Mädchenzentrum (njemački)
16., Hasnerstraße 61/prizemlje
Telefon: +43 1 493 09 65
E-Mail: peppa@caritas-wien.at

Sprungbrett

Ciljna grupa Sprungbrett-a su djevojke odnosno mlade žene između 11 i 21 godina, dakle one koje se nalaze pred prvom odlukom o budućem zanimanju, izboru škole ili traže mjesto za učenicu u privredi, kao i multiplikatori/škole/poduzeća.

Težišta rada

 • pojedinačni razgovori na temu izbora škole/zanimanja
 • grupna savjetovanja za školske razrede
 • proširenje palete ponuđenih zanimanja
 • upoznavanje zanatsko-tehničkih zanimanja
 • upoznavanje praktičnog rada u radionicama
 • praćenje prilikom izbora zanimanja
 • radionice, testiranje nadarenosti radi lakšeg profesionalnog usmjerenja
 • ekskurzije u poduzeća i pogone, probni rad
 • podrška prilikom traženja mjesta za učenje zanata
 • savjetovanje poduzeća prilikom prijema šegrta na zanat, odnosno obučavanja djevojčica
 • opće savjetovanje o temama kao što su trudnoća, poremećaji u ishrani itd.

Kontakt

Sprungbrett (njemački)
15., Hütteldorfer Straße 81b / 1 / 4
Telefon: +43 1 789 45 45
E-Mail: sprungbrett@sprungbrett.or.at
Radno vrijeme: ponedjeljkom i četvrtkom: od 9 do 17 sati i po dogovoru.

Bečki Dan kćeri / Wiener Töchtertag

"Bečki dan kćeri" služi pružanju potpore prilikom profesionalne orijentacije. Tog dana u središtu pozornosti stoje djevojčice i djevojke starosne dobi od 11 do 16 godina, koje imaju mogućnost pratiti svoje roditelje na radno mjesto i tamo upoznati nova i interesantna zanimanja i mogućnosti obrazovanja. U posebnim radionicama mogu i same mnogo toga isprobati i eksperimentirati. Težište je na tehničkim zanimanjima i onima koja su im bliska. Ured Dana kćeri/Töchtertagbüro nudi servis djevojčicama, roditeljima i poduzećima.

Djevojke koje sudjeluju u Danu kćeri toga dana smiju izostati iz škole. Preduvjet je da na vrijeme u školi predaju potvrdu o sudjelovanju.

Kontakt

Bečki Dan kćeri / Wiener Töchtertag (njemački)
Informacije, slobodna mjesta, prijavljivanje e-mailom, potvrde o učešću
Telefon: +43 800 22 22 10
od ponedjeljka do petka od 9 do 16 sati
E-Mail: office@toechtertag.at

U Beču je službeni jezik njemački. Na ovoj internet-stranici Vam nudimo osnovne informacije na maternjem jeziku. Aktualiziramo ih redovno, iako se to ne dešava uvijek odmah poslije nastalih izmjena, tako da ne garantujemo za potpunost i tačnost. Ukoliko imate dodatnih pitanja molimo Vas da s Magistratom stupite u kontakt po mogućnosti na njemačkom jeziku. Za sadržaje na ovoj stranici odgovorna je:
Grad Beč | Komunikacija i mediji (Magistratsko odjeljenje 53)
Formular za kontakt