Prelazak u školu sljedećeg stupnja

Nova srednja škola / Neue Mittelschule

Učenica stara oko 15 godina s otvorenom knjigom na školskoj klupi, kraj nje sjede njezine kolege iz razreda

Nova srednja škola obuhvaća četiri razreda i ima zadatak da posreduje temeljno i produbljeno opće znanje.

Postoje različiti profili ovih škola sa sljedećim težištima rada:


 • ekologija
 • muzička kreativnost
 • prirodne znanosti i tehnika
 • strani jezici
 • informatika

Bečka srednja škola / Wiener Mittelschule

Manje učenika u razredu nudi mogućnost za bolju nastavu. Suvremeni sistemi tečajeva osiguravaju optimalnu individualizaciju i poticanje uspjeha.
Nastava se odvija po nastavnom planu za niži stupanj gimnazije (djeca od 10 do 14 godina).
Nova srednja škola konkretno nudi:

 • nove, kooperativne i otvorene oblike nastave (nastava u malim grupama, nastavnici predaju zajedno)
 • nastavu koja se orijentira prema praksi, u kojoj se istražuje i iscrpno obrađuju teme
 • samostalno učenje koje se temelji na projektima i povezuje međusobno različite predmete
 • tečajeve za poticanje i individualne programe potpore

U mnogim ovakvim školama nudi se cjelodnevna nastava.

Ostale informacije

Gradski školski savjet / Stadtschulrat für Wien: Bečka srednja škola (njemački)
Schulinfo-Wien:
Telefon: +43 1 52525 7700
Ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak, od 8:30 do 15 sati

Politehnička škola / Polytechnische Schule

Politehnička škola se nastavlja na 8. godinu školovanja. Učenici se u 9. obaveznom "razredu" ili u 10. godini školovanja, koja je dobrovoljna, pripremaju za budući život kroz daljnje opće obrazovanje, profesionalnu orijentaciju i posredovanje temeljnih znanja o profesiji. Izbor budućeg zanimanja olakšava se na osnovu posjeta raznim poduzećima i prakse u njima, kao i posjeta vanškolskim institucijama i radionicama za šegrte (učenike u privredi).
Učenici koji završe razred politehničke škole imaju pravo upisati 2. razred neke srednje stručne škole istoga smjera, ili bez prijemnog ispita prijeći u 1. razred neke od viših stručnih škola.

Ostale informacije

Gradski školski savjet / Stadtschulrat für Wien: Politehnička škola (njemački)
Schulinfo-Wien:
Telefon: +43 1 52525 7700
Ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak, od 8:30 do 15 sati

Zanatska škola (Škola učenika u privredi) / Berufsschule

Preduvjet za prijem jeste završena osnovna školska obaveza i zaključenje ugovora o izučavanju zanata. Ova škola u okviru stručne nastave učenicima tijekom izučavanja zanata pruža osnovna teoretska znanja. Ona potiče i dopunjava školovanje u poduzeću, kao i opće obrazovanje. Ovakva škola traje koliko i zanat. U skladu s različitim zanatima, i obrazovanje u ovakvim školama traje između dvije i četiri, ali po pravilu tri godine.

Nastava u zanatskim školama organizirana je na sljedeće načine:

 • tijekom cijele godine (učenik provodi u školi najmanje jedan cijeli ili dva puta po pola dana tjedno) ili
 • u obliku tečaja (najmanje osam tjedana za redom) ili
 • sezonski (u blokovima tijekom jednog godišnjeg doba).

Ukoliko učenik zanatske škole postigne dovoljan uspjeh u posljednjem razredu, onda mora položiti samo praktični dio svog završnog ispita.

Ostale informacije

Gradski školski savjet / Stadtschulrat für Wien: Zanatska škola (njemački)
Schulinfo-Wien:
Telefon: +43 1 52525 7700
Ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak, od 8:30 do 15 sati

Što je zanat / Lehre (Lehrausbildung)?

Školovanje za zanat počinje zaključivanjem odgovarajućeg ugovora između budućeg učenika (naučnika) i majstora (dakle firme u kojoj će učiti zanat).

Školovanje se odvija po takozvanom "dvojnom sistemu", što znači da učenik posjećuje školu i radi u firmi. Oko 80 posto školovanja provodi u poduzeću, a 20 posto u zanatskoj školi. Učenici koji se približavaju kraju obaveznog školovanja, a žele ići na zanat, moraju se na vrijeme pobrinuti oko nalaženja mjesta za obuku. Bliža obavještenja nude same škole.

Stručna matura - Zanat s maturom

Program "Zanat i matura" učenicima škola u privredi omogućava da polože stručnu maturu/Berufsreifeprüfung. Svi materijali za učenje se stavljaju besplatno na raspolaganje.

Kontakt

KUS - Kulturno i sportsko udruženje bečkih zanatskih škola / Kultur- und Sportverein der Wiener Berufsschulen: Berufsmatura (njemački)
15., Hütteldorfer Straße 7-17/Trakt 1b / soba E05a
Telefon: +43 1 599 16-95281
E-Mail: berufsmatura-wien@kusonline.at
Rad sa strankama: od ponedjeljka do četvrtka od 9 do 18 sati i petkom od 9 do 12 sati.

Srednja stručna škola / Berufsbildende mittlere Schule

Ova škola traje između jedne i četiri godine i posreduje pored općeg obrazovanja i obrazovanje za određena zanimanja. Učenici koji žele ići u neku od ovih škola moraju završiti 8. godinu školovanja i eventualno položiti prijemni ispit iz njemačkog, matematike i jednog živog stranog jezika.

Najvažnije forme škola u Beču su:

 • Stručne škole za tehnička zanimanja (3 do 4 godine)
 • Trgovačke škole
 • Škole za humanistička zanimanja:
  • Stručne škole za pozive u privredi
  • Stručne škole za hotelijerstvo
  • Stručne škole za socijalna zanimanja

Ostale informacije

Gradski školski savjet / Stadtschulrat für Wien: Srednja stručna škola (njemački)
Schulinfo-Wien:
Telefon: +43 1 52525 7700
Ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak, od 8:30 do 15 sati

BHS - Viša stručna škola / Berufsbildende höhere Schule

BHS traju po pet godina i na njima se stječe temeljno opće i više stručno obrazovanje. Ova škola se završava ispitom zrelosti i diplomskim ispitom (Reife- und Diplomprüfung), koji omogućava prohodnost za studiranje na sveučilištima, visokim stručnim školama i višim pedagoškim školama i akademijama. Za pojedine studijske pravce ponekad se moraju polagati dodatni ispiti. Stručna znanja mladih koji završe ovu školu priznaju se prilikom studija na sveučilištima i visokim stručnim školama.

Više stručne škole mogu upisati učenici koji su završili 4. razred nove srednje škole (ranije "više osnovne škole", dakle 8. razred), četvrti ili neki od viših razreda gimnazije ili godinu politehničke škole (9. godinu školovanja).

Učenici 4. razreda nove srednje škole (ranije "više osnovne škole", dakle 8. razred) moraju položiti prijemni ispit iz njemačkog, engleskog ili matematike, ukoliko su se nalazili u grupi s najslabijim uspjehom, ili ako su u grupi sa srednjim uspjehom imali ocjenu "dovoljno" ("Genügend").

Najvažnije forme škola u Beču su:

 • HTL - Viši obrazovni zavod za tehnička zanimanja
 • HAK - Trgovačke akademije
 • Viši obrazovni zavodi za humanistička zanimanja
  • Viši obrazovni zavod za zanimanja u privredi
  • Viši obrazovni zavod za turizam
  • Viši obrazovni zavod za modu itd.
 • Viši obrazovni zavod za dječju pedagogiju itd.

Ostale informacije

Gradski školski savjet / Stadtschulrat für Wien: Viša stručna škola (njemački)
Schulinfo-Wien:
Telefon: +43 1 52525 7700
Ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak, od 8:30 do 15 sati

AHS - Više općeobrazovne škole (gimnazije) / Allgemeinbildende höhere Schule

Cilj i zadatak gimnazija je posredovanje širokog i produbljenog općeg znanja kao preduvjeta za kasnije studiranje.
Gimnazije se sastoje od četverogodišnjeg nižeg stupnja (Unterstufe) i četverogodišnjeg višeg stupnja (Oberstufe). Završavaju se takozvanim ispitom zrelosti, odnosno maturom(Reifeprüfung / Matura).
Maturska diploma (Reifeprüfungszeugnis) otvara pristup studiju na sveučilištima, visokim stručnim školama (Fachhochschulen), višim pedagoškim školama i akademijama (pädagogische Hochschulen und Akademien), kao i za bavljenje zanimanjima u javnom sektoru (öffentlicher Dienst).

Preduvjeti za prijem

Preduvjet za prijem u 1. prvi razred nižeg stupnja gimnazije / AHS jeste zrelost za gimnaziju.

4. razred niže osnovne škole (Volksschule)

 • Bez ocjene dovoljno (Befriedigend) iz njemačkog i matematike
 • Ukoliko učenik ima "dovoljno" iz gore navedenih predmeta, mora se podnijeti potvrda o zrelosti za gimnaziju, koju izdaje Volksschule
 • U slučaju nepodobnosti za gimnaziju postoji mogućnost polaganja prijemnog ispita

U prva dva razreda (5. i 6. godina škole) niže gimnazije uči se po istim nastavnim planovima. Od 3. razreda pored različitih tipova: gimnazija, realna gimnazija, gimnazija s težištem na predmetima iz privrede, moguće su i posebne forme (npr. sportski razredi i sl.).
Sve bečke gimnazije nude popodnevni boravak i ručak.

Informacije

Ostale informacije o gimnazijama / AHS (njemački) mogu se naći na stranicama Saveznog ministarstva za obrazovanje i pitanja žena / Bundesministeriums für Bildung und Frauen ili preko Gradskog školskog savjeta / Stadtschulrat für Wien (njemački).

ORG - Realna gimnazija višeg stupnja / Oberstufenrealgymnasium

Svi kandidati načelno moraju imati završenu osmu godinu školovanja. Ostali preduvjeti zavise od tipa prethodno posjećivane škole i razlikuju se, odnosno predviđeni su i prijemni ispiti.

U Beču je službeni jezik njemački. Na ovoj internet-stranici Vam nudimo osnovne informacije na maternjem jeziku. Aktualiziramo ih redovno, iako se to ne dešava uvijek odmah poslije nastalih izmjena, tako da ne garantujemo za potpunost i tačnost. Ukoliko imate dodatnih pitanja molimo Vas da s Magistratom stupite u kontakt po mogućnosti na njemačkom jeziku. Za sadržaje na ovoj stranici odgovorna je:
Služba za štampu i informacije Beč (Magistratsko odjeljenje 53)
Formular za kontakt