"Kuda sa 14?" - Jesen 2019.

Matura" pokazuje na desno, putokaz "Zanat" na lijevo.

U različitim bečkim školama svake jeseni se održavaju informativne večeri pod naslovom "Kuda sa 14?". Roditelji učenika i sami učenici koji poslije završene 8. ili 9. godine obaveznog školovanja moraju da izaberu kako će se dalje školovati ili koji će zanat izabrati, dobijaju informacije o mogućnostima na maternjem jeziku.
Informativne večeri organizuje Magistratsko odjeljenje 17 - Integracija i diverzitet u suradnji s Radničkom komorom i bečkim školama. Učešće je besplatno i nije potrebna prethodna prijava.

Termini od septembra/rujna do oktobra/listopada 2019.

Vrijeme: od 18 do 20 sati

  • 17. septembra/rujna 2019. na njemačkom i bosanskom/hrvatskom/srpskom
  • 2. oktobra/listopada 2019. na njemačkom i bosanskom/hrvatskom/srpskom
  • 8. oktobra/listopada 2019. na njemačkom i bosanskom/hrvatskom/srpskom
  • 15. oktobra/listopada 2019. na njemačkom i bosanskom/hrvatskom/srpskom
  • 17. oktobra/listopada 2019. na njemačkom i bosanskom/hrvatskom/srpskom
  • 23. oktobra/listopada 2019. na njemačkom i bosanskom/hrvatskom/srpskom
U Beču je službeni jezik njemački. Na ovoj internet-stranici Vam nudimo osnovne informacije na maternjem jeziku. Aktualiziramo ih redovno, iako se to ne dešava uvijek odmah poslije nastalih izmjena, tako da ne garantujemo za potpunost i tačnost. Ukoliko imate dodatnih pitanja molimo Vas da s Magistratom stupite u kontakt po mogućnosti na njemačkom jeziku. Za sadržaje na ovoj stranici odgovorna je:
Služba za štampu i informacije Beč (Magistratsko odjeljenje 53)
Formular za kontakt