Komunikacija sa gradom elektronskim putem

Računarski centar grada Beča je sačinio nekoliko uputstava kako bi se komuniciranje putem E-Maila odvijalo na siguran način i bez smetnji. Dolje navedena pravila trebaju doprinijeti tome da Vaši mailovi dospiju do gradske uprave bez problema.

Prihvatljivi formati dokumenata

U elektronskoj komunikaciji s gradom (E-Mail) kao prilozi ("Attachments") su prihvatljivi mnogobrojni formati za komunikaciju. Ostali formati se iz sigurnosnih razloga (virusi) ne prihvataju.

Tabela prihvatljivih formata dokumenata / Tabelle der unterstützten Dokumentenformate

Opšte preporuke u vezi sa sadržajem E-Maila
  • Upotrijebite što jasniju njemačku riječ za predmet ("Betreff") svog dopisa.
  • Sadržaj ispišite u polju "Mailtext". Nemojte ga sačinjavati uz pomoć "editora", ukoliko za to nemate važan razlog. I na taj način se mogu izbjeći "Attachments" koji nisu nužni.
  • Funkcija "Attachment" (dodati prilog) je neophodna samo ukoliko se radi o dokumentu koji postoji u toj formi ili kao takav treba biti dalje obrađen. Polje za pisanje teksta u mailu nemojte, međutim, ni u takvom slučaju ostaviti prazno, već u njega upišite bar naznaku o kakvom se sadržaju radi.
  • Prilikom slanja podataka nemojte upotrebljavati arhive koje se same "otpakuju". Na taj način prisiljavate primaoca da prilikom otvaranja maila poziva programe koji su mu nepoznati. Pođite radije od toga da će primalac podatke sam otpakovati. Takvi dokumenti se djelimično ne prihvataju, jer se pojavljuju kao nedopustivi format.
  • Imena priloženih dokumenata ne smiju sadržavati posebne znake (kakvi su njemački "pomućeni glasovi" ili znaci interpunkcije).

Odbijeni E-mailovi

Grad Beč odbija E-Mailove providera od kojih stižu velike količine SPAM-mailova. Takvi provideri se objavljuju na međunarodnim "crnim listama" kojima se grad rukovodi. U slučaju da je Vaš E-Mail odbijen, dobit ćete automatski odgovor Firewall-a.

Zato Vas molimo da se u slučaju problema obratite svom provideru. Čim mu pođe za rukom da bude skinut s pomenute liste, Vaši mailovi mogu iznova ponovo dospjeti do željene adrese unutar bečke gradske uprave.

U Beču je službeni jezik njemački. Na ovoj internet-stranici Vam nudimo osnovne informacije na maternjem jeziku. Aktualiziramo ih redovno, iako se to ne dešava uvijek odmah poslije nastalih izmjena, tako da ne garantujemo za potpunost i tačnost. Ukoliko imate dodatnih pitanja molimo Vas da s Magistratom stupite u kontakt po mogućnosti na njemačkom jeziku. Za sadržaje na ovoj stranici odgovorna je:
Služba za štampu i informacije Beč (Magistratsko odjeljenje 53)
Formular za kontakt