5 godina centra FEM Süd – Pomoć ženama

Dve žene za stolom

FEM Süd Frauenassistenz“ već pet godina pruža podršku i savjetuje ciljnu grupu koja je posebno pogođena nezaposlenošću: žene koje su oboljele ili imaju neki hendikep i često su doseljeničkog porijekla. više

Nečija ruka precrtava reči na školskoj tabli.

Letnji kursevi nemačkog

Letnji kursevi predstavljaju ponuda za decu između 7 i 14 godina koja imaju problema s nemačkim. više

Tablet Computer sa Beč kim jezič kim App-om

Bečki put za učenje jezika

Grad Beč znančaj višejezičnosti naglašava sa još dva nova projekta. više

Pogled na stari grad

Servis za doseljenike

Doseljenici sa bosanskim/hrvatskim/srpskim i turskim maternjim jezikom predstavljaju većinu svih migranata u Beču. višewien.at bosanski/hrvatski/srpski

Ovaj internet-nastup se sastoji od osnovnih informacija koje je grad Beč pripremio za nove doseljenike i doseljenice. Ako imate dodatnih pitanja molimo Vas da sa Magistratom kontaktirate na njemačkom jeziku.

Dieser Internetauftritt ist eine muttersprachliche Erstinformation der Stadt Wien für alle Neuzuwandererinnen und -zuwanderer. Bei darüber hinaus auftretenden Fragen ersuchen wir, mit dem Magistrat in deutscher Sprache in Kontakt zu treten.

Ponuda na ovoj internet-stranici smatra se prvom informacijom na maternjem jeziku. Upozoravamo Vas, međutim, na to da je u Austriji službeni jezik njemački.
Zato Vas molimo da u okviru svojih mogućnosti s Magistratom kontaktirate na njemačkom jeziku.
Za stranicu odgovorno: Magistratsko odjeljenje 17 - Pitanja integracije i diverziteta
Formular za kontakt