Informacje o ochronie danych zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (DSGVO/RODO) Newsletter StartWien

Należy pamiętać, że podane przez Ciebie informacje lub wymienione poniżej dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach komunikacji społecznej, jeżeli wyraziłeś/wyraziłaś wyraźną zgodę na ich przetwarzanie i tym samym udzieliłeś/udzieliłaś zgody w myśl przepisów o ochronie danych osobowych:

Zgoda na otrzymywanie newslettera

Cel:

 • zarządzanie listą subskrybentów newslettera StartWien
 • wysyłanie okresowych e-maili z informacjami o wydarzeniach StartWien i ofertach wielojęzycznych

Podstawa prawna:

 • udzielenie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO/RODO)

Niniejsze przetwarzanie danych ma za cel informowanie Ciebie o wydarzeniach StartWien i wielojęzycznych ofertach zgodnie z Twoim życzeniem. W przypadku subskrypcji newslettera, oprócz danych podanych bezpośrednio przez Ciebie (adres e-mail), automatycznie zapisywane są techniczne parametry kluczowe, które są niezbędne do jego wykorzystania. Dlatego też przetwarzane są łącznie następujące rodzaje danych:

 • adres e-mail
 • czas i adres IP w momencie rejestracji w trybie double opt-in (w tym przypadku po rejestracji otrzymasz e-mail, za pomocą którego musisz ponownie potwierdzić swoją rejestrację).

Twoje dane przetwarzamy wyłącznie w celu administrowania i wysyłania newslettera lub w celu odpowiedzi na przesyłane zapytania.

Zgoda na analizę statystyczną

Cel:

 • analiza korzystania z newslettera (zachowania związane z otwieraniem i klikaniem wiadomości e-mail, urządzenie końcowe)

Podstawa prawna:

 • udzielenie zgody przez osobę, której to dotyczy

Aby uczynić newsletter interesującym, po udzieleniu przez Ciebie opcjonalnej, odrębnej zgody rejestrujemy statystycznie, czy newsletter został otwarty oraz jakie linki użytkownicy kliknęli w newsletterze, za pomocą jakiego typu urządzenia (stacjonarne/mobilne) i systemu operacyjnego newsletter został otwarty. Nie wykorzystujemy tych analiz do indywidualnej ewaluacji. Nie wykorzystujemy zautomatyzowanych procesów decyzyjnych, w tym profilowania, scoringu lub podobnych.

Sposób działania analizy statystycznej: Podczas wysyłania, w e-mailu HTML w sposób niewidoczny umieszczany jest kod pikselowy, tj. przezroczysty obrazek o wymiarach 1x1 piksela. W momencie otwarcia e-maila, kod pikselowy pobierany jest z serwera internetowego i poprzez e-mail zostaje jednoznacznie przyporządkowany do danego użytkownika. Pozwala to na statystyczną analizę momentu i liczby otwarć newslettera. W przypadku zliczania linków, linki w newsletterze HTML są specjalnie zakodowane i na ich podstawie analizowane jest, który link został kliknięty i jak często. W ten sposób otrzymujemy informację zwrotną o tym, które oferty w newsletterze cieszą się dużym zainteresowaniem i dzięki temu możemy odpowiednio zoptymalizować nasze treści. Nie przeprowadza się przy tym personalizacji linków.

Dlatego też w tym celu przetwarzane są łącznie następujące rodzaje danych:

 • adres e-mail
 • data i czas otrzymania, otwarcie i kliknięcie na link
 • liczba otwarć
 • liczba kliknięć na link
 • typ urządzenia końcowego (stacjonarne/mobilne)
 • system operacyjny urządzenia końcowego, użytego do wywołania danego newslettera

Do wysyłania newslettera używamy trybu double opt-in (DOI). Newsletter otrzymasz dopiero po potwierdzeniu subskrypcji poprzez wysłany przez nas e-mail i zawarty w nim link.

W dowolnej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera. Zgodę na otrzymywanie newslettera oraz zgodę na analizę statystyczną możesz odwołać w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość, informując nas o swojej decyzji drogą mailową na adres: startwien@ma17.wien.gv.at. Ponadto w każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji bezpośrednio z poziomu newslettera, klikając na link rezygnacji z subskrypcji znajdujący się na końcu każdego newslettera. W przypadku cofnięcia zgody newsletter nie będzie wysyłany wzgl. nie będą zbierane dane służące do analizy statystycznej.

W trakcie tej procedury nie przeprowadza się żadnych kwerend rejestrowych. Dane osobowe subskrybentów newslettera oraz dane służące do analizy statystycznej nie są przekazywane. Przetwarzanie danych odbywa się w ramach naszej organizacji. Wykorzystanie danych na potrzeby newslettera (w tym serwerów pocztowych wykorzystywanych do jego dystrybucji) odbywa się na sprzęcie IT wydziału magistratu MA 01.

Twoje dane, które nam udostępniasz, będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo będzie obowiązywać Twoja zgoda na otrzymywanie newslettera lub na analizę statystyczną. Po odwołaniu zgody wszystkie Twoje dane osobowe zostaną usunięte. Dalsze wykorzystywanie danych do innych celów nie będzie miało miejsca.

Uwagi

Nie jesteś zobowiązany do udostępniania swoich danych. Jeśli adres e-mail nie zostanie podany, wysłanie newslettera nie będzie możliwe. W przypadku nieudostępnienia danych do analizy, analiza statystyczna nie będzie przeprowadzana, jednak newsletter można nadal otrzymywać.

Przysługuje Ci prawo do uzyskania informacji (art. 15 DSGVO/RODO) o danych osobowych, które Cię dotyczą. Podobnie przysługuje Ci prawo do korekty/uzupełnienia (art. 16 DSGVO/RODO) nieprawidłowych lub niekompletnych danych, prawo do usunięcia Twoich danych (art. 17 DSGVO/RODO), prawo do "przenoszenia danych" (art. 20 DSGVO/RODO) oraz prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 DSGVO/RODO).

Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, masz prawo do odwołania tej zgody w dowolnym czasie zgodnie z art. 7 DSGVO/RODO. Odwołanie to nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, dokonanego przed wycofaniem zgody.

Jeśli uważasz, że Twoje prawa nie są przestrzegane lub są przestrzegane w niewystarczającym stopniu, masz możliwość złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych: Wydział magistratu ds. integracji i różnorodności

Pytania dotyczące ochrony danych osobowych możesz kierować do pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych miasta Wiednia na adres e-mail: datenschutzbeauftragter@wien.gv.at

Więcej informacji znajdziesz na:

Contact for this page:
City of Vienna | Intergration and Diversity
Contact form