Startwien Buletini informativ: Regjistrimi

Departamenti i Qytetit të Vjenës për Integrimi dhe Diversitetit (MA 17) ofron konsultime falas (Startcoaching) dhe ligjërata informative (Infomodule) në gjuhën shqipe për të gjithë vjenezet dhe vjenezët e sapoemigruar. Ka ligjërta sikur në temat e mëposhtme: bota e punës, e drejta e qëndrimit, arsimi, jeta familjare, shëndeti, banimi dhe bashkëjetesa.
Regjistrohuni për buletinin informativ të StartWien dhe ju do të merrni informacione për terminet dhe ofertat aktuale përmes e-mailit në gjuhën shqipe.

Ju lutemi jepni të dhënat tuaja:

Ju lutemi vini re

  • PflichtfeldJu lutemi vini re*Fusha duhet plotësuar
Të dhënat për kontakt
Formati i Buletinit informativ
Udhëzim: Ju do të merrni më pas një link i cili ju dërgohet përmes emailit për të konfirmuar regjistrimin tuaj.

Contact for this page:
City of Vienna | Intergration and Diversity
Contact form