Bebekler ve küçük çocuklar için aşı takvimi

Ücretsiz aşılar

Yaş/aşı 7. hafta 3. ay 4.-5. ay 6. ay 7.-9. ay 10.-11. ay 12. ay 13. ay 14. ay 15. ay 16. ay 17.-19. ay 20.-24. ay 3. yıl 4. yıl 5. yıl 6. yıl
Rotavirüs (RV) B [1] 1. doz aşı 2. doz aşı kullanılan aşı maddesine bağlı olarak 3. doz aşı, en az dört hafta ara ile                            
Difteri (DIP)
Tetanos (TET)
Boğmaca (PEA)
Polyomyelit (IPV)
Haemophilus Influenza B (HIB)
Hepatit B (HBV)
  1. doz aşı: altılı 2. doz aşı: altılı       3. doz aşı: altılı En erken
2. doz aşıdan
altı ay sonra
               
Pnömokoklar (PNC)   1. doz aşı PNC 2. doz aşı PNC       3. doz aşı PNC
En erken 2. doz aşıdan altı ay sonra
               
Kabakulak
Kızamık
Kızamıkçık
(KKK - MMR)
          KKK - MMR
Birinci aşıyı eğer çocuğunuz 9-12 aylıkken yapıldıysa ikinci aşının 3 ay sonra yapılması gerekir.
Eğer birinci aşı çocuğunuz bir yaşından büyükse ikinci aşının hemen yapılması gerekmektedir. İkinci aşı için çocuğunuzun dört hafta beklemesi gerekmektedir.
Toplu yerlere girmeden önce KKK - MMR
tekrarlanmalıdır

Ücret karşılığında yapılan aşılar

Yaş/aşı 7. hafta 3. ay 4.-5. ay 6. ay 7.-9. ay 10.-11. ay 12. ay 13. ay 14. ay 15. ay 16. ay 17.-19. ay 20.-24. ay 3. yıl 4. yıl 5. yıl 6. yıl
Meningokoklar B [2]   1. doz aşı 2. ve 3. kısmi aşılar
3 doz, en az bir ay ara ile
Yapılmamışsa sonradan yapılması önerilir, aşıya 6-11. aylarda başlanırsa toplam 3 doz, en az 2 ay ara ile
2 yaşında tekrarlama, 2. aşıdan en az 2 ay sonra
Aşıya 12-23. aylar arasında başlanmışsa tekrarlama aşısı, en az 2 ay ara ile
Tekrarlama 2. dozdan 12-23 ay sonra yapılır
           
Meningokoklar C [3]               MEC-C
Bir yaşın doldurulmasından itibaren bir aşı
               
FSME               1. FSME 2. FSME       3. FSME     FSME  
Varisella (VZV)               VZV
Iki aşı En az dört hafta arayla
       
Hepatit A (HAV)               Toplu yerlere girmeden önce HAV
Iki aşı, en az 6 ay arayla
       
Influenza (IV)
[4], [5]
        IV - yılda bir
  1. RV: Doldurulmuş 24. haftanın sonuna kadar (Rotarix, 2 doz) ya da doldurulmuş 32. haftanın sonuna kadar (Rotateq, 3 doz)
  2. MenB: Aşılamaya geç başlanması durumunda: Aşıyı yapacak olan doktorunuz size ayrıntılar ile ilgili bilgi verir
  3. MEC-C: Konjuge MenC aşı maddesi, ilk aşılama onikinci aydan sonra yapılırsa sadece tek doz (ilk aşı üçüncü ayda yapılabilir, ardından en az sekiz hafta ara ile ikinci aşı yapılır)
  4. IV: Çocuklarda ilk bağışıklama için (sekiz yaşını doldurana kadar) en az dört hafta aralıkla uygulanan iki aşı dozu önerilir
  5. IV: İkinci yaşın doldurulmasından sonra canlı nazal influenza aşısı
Viyana'da resmi dil Almanca’dır. Bu internet sitesinde sunulan öneriler, anadiliniz esas alınarak oluşturulan bilgileri içermektedir. Sayfalarımızın amacı bilgilendirme esasına göre düzenlenmiştir. Bu sayfalar düzenli olmasa da, bütünlüğü ve doğruluğu kesin olmakla birlikte kısa vadede güncellenmektedir. Güncel bilgileri Almanca sayfalardan takip edebilirsiniz. Viyana Belediyesi olarak bunların dışında oluşacak her türlü sorunuza Almanca yanıt vermeye çalışacağız. Bu sayfanın sorumlusu:
Viyana Belediyesi'nin Basın ve Enformasyon Servisi’dir. (Belediye’nin 53. Dairesi)
İrtibat Formu