Бюлетин на StartWien: Регистрация

Отделът за интеграция (MA 17) на град Виена предлага на новоемигриралите виенчанки и виенчани безплатни консултации (Startcoaching) и информационни събития (информационни модули) на български език. Провеждат се информационни модули по следните теми: трудово право, право на пребиваване, образование, семеен живот, здраве, жилища и съвместен живот (интеграция).
Регистрирайте се за бюлетина StartWien и ще получавате оферти и информация за конкретните дати на събитията по имейл на български език.

Моля, посочете вашите данни:

Моля, обърнете внимание

  • Pflichtfeldполето трябва да бъде попълнено!
Данни за контакт
Формат на бюлетина
Забележка: След това ще получите връзка по имейл, за да потвърдите регистрацията си.

Contact for this page:
City of Vienna | Intergration and Diversity
Contact form