Kalendar vakcinacija za decu u školskom uzrastu

Besplatne vakcine

Uzrast / vakcina 7. godina 8.-9. godina 10. godina 11.-12. godina 13. godina 14.-15. godina 16.-18. godina
Difterija (dip)
Tetanus (TET)
Pertusis (PEA)
Poliomijelitis (IPV)
4-struka vakcina naknadno vakcinisanje dece koja nisu vakcinisana u 7. godini života      [1]    
Hepatitis B (HBV) eventualno naknadno vakcinisanje Osnovna imunizacija (0/1/6 meseci) ili revakcinacija  
Male boginje zauške rubeola (MMR) MMR naknadna vakcinacija
Humani papiloma virusi (HPV) [2]     dva puta HPV (0/6 meseci)      
Meningokoki (MEC-4) [3]       MEC-4    
  1. Deca koja su od 7. do 9. godine života dobila samo dip+TET+IPV vakcinu trebalo bi da najkasnije do napuštanja škole dobiju vakcinu sa komponentom protiv pertusisa.
  2. HPV vakcinacija po šemi 1+1 trebalo bi da se otpočne što je pre moguće od navršene 9. godine života (= 9. rođendan).
  3. Šema naknadnog vakcinisanja za MEN-B: Individualna vakcina i vakcina indikovana za rizične osobe

Vakcine koje nisu besplatne

Uzrast / vakcina 7. godina 8.-9. godina 10. godina 11.-12. godina 13. godina 14.-15. godina 16.-18. godina
Difterija (dip)
Tetanus (TET)
Pertusis (PEA)
Poliomijelitis (IPV)
          revakcinacija svakih 10 godina
Hepatitis B (HBV)           eventualno naknadno vakcinisanje
Humani papiloma virusi (HPV)         dva puta HPV [1], [2] (0/6 meseci) eventualno naknadno vakcinisanje
Varičele (VZV) VZV
naknadno vakcinisanje
Krpeljni meningoencefalitis KME (nem. FSME) eventualno naknadno vakcinisanje/revakcinacija svakih 5 godina
Influenca (IV) IV svake godine
  1. Preporuka za 15. godinu života zasnovana je na preporukama Svetske zdravstvene organizacije (WHO) i odstupa od informacija sadržanih u trenutno važećem Sažetku karakteristika leka
  2. "Catch-up" program vakcinacije od navršene 12. godine života, povoljno po ceni koštanja

Dalje informacije

HPV-Vakcina novo

U Beču je službeni jezik njemački. Na ovoj internet-stranici Vam nudimo osnovne informacije na maternjem jeziku. Aktualiziramo ih redovno, iako se to ne dešava uvijek odmah poslije nastalih izmjena, tako da ne garantujemo za potpunost i tačnost. Ukoliko imate dodatnih pitanja molimo Vas da s Magistratom stupite u kontakt po mogućnosti na njemačkom jeziku. Za sadržaje na ovoj stranici odgovorna je:
Grad Beč | Komunikacija i mediji (Magistratsko odjeljenje 53)
Formular za kontakt