Avusturya’da Sağlık Sigortaları ve E-Card

Avusturya’da sosyal sigortalar

Bir demet E- Card

Ücretli çalışanlar / Unselbstständig Beschäftigte

Avusturya’da kendi işyeri olmayan ücretli çalışanların sosyal sigorta yaptırma zorunluluğu vardır. (Hastalık, kaza, emeklilik ve işsizlik sigortası gibi.) Katkı payı oranı, gelirinin miktarına bağlıdır.

 

  • Aylık gelir 475,86  Avro’nun (2021 - "Geringfügigkeitsgrenze") üzerinde ise kanunen hastalık, kaza, emeklilik ve işsizlik sigortası zorunludur. Sigorta giderleri işveren ve çalışan tarafından ortak ödenir. İşveren, çalışanı işe başlamadan önce yetkili sağlık sigortasına kaydını yaptırıp devlet tarafından belirlenen mecburi katkı payını ödemekle yükümlüdür. Çalışanın payı ise maaşından otomatik olarak kesilir ve maaş bordosunda gösterilir.
  • Aylık gelir 475,86  Avro’nun (2021 - "Geringfügigkeitsgrenze") altındaysa çalışan sadece kazalara karşı sigorta yaptırmalıdır. Fakat çalışan isteğe bağlı olarak şahsi sağlık ve emeklilik sigortası da yaptırabilir.
  • Avusturya Sosyal Sigorta Kurumu online danışmanlığı: Az çalışanların kendi kendini sigortalaması / Selbstversicherung bei geringfügiger Beschäftigung (Almanca)

Serbest meslek sahibi olanlar / Selbstständig Erwerbstätige

Serbest meslek sahiplerinin de kendilerini sigortalatmaları gerekmektedir. Sağlık, kaza ve ayrıca emeklilik sigortası gibi. Bunda bir sınırlama vardır. Yani yıllık (2021 için) 5.710,32 Avro’yu aştığı takdirde en az Sağlık Sigortası yaptırmak zorunluluğu vardır. Bu miktar yeni iş kuranlar ve yan iş yapanlar için geçerlidir ("Neue Selbstständige": Werkvertrag - freie MitarbeiterInnen - Rechnung - Honorarnote). Sigorta priminin ücreti serbest meslek sahibinin aylık kazancına bağlıdır. Kaza sigortası için, gelirin yüksekliğine bakılmaksızın standart bir düzenlenme yapılmaktadır. Şayet zorunlu sigortası yoksa kendini sigortalatması mümkündür.

Çalışmayanlar / Menschen ohne Erwerbstätigkeit

Çocuklar 18 yaşına kadar otomatik olarak ebeveynlerin sigortalarından yararlanır. Bu yaşın üzerinde olup üniversitede okuyan veya mesleki eğitim alan çocuklar en fazla 27 yaşından gün alıncaya kadar ebeveynlerin sigortalarından yararlanabilirler. Bir öğrenci eğer sigortaya dâhil edilemiyorsa (örneğin 27 yaşından gün almış olan öğrenciler veya yurtdışından gelenler) ayda 63,44 Avro karşılığında bulunduğu bölgede özel sağlık sigortası yaptırabilir (2021 yılında). Üniversite öğrencisi sigortası / "StudentInnenselbstversicherung".

Eş ve birlikte yaşadığı kişi çalışmıyor ise, (sadece belli başlı koşuları yerine getirilirse mümkün) eşinin sigortasından faydalanabilir.

Mağduriyet yardımı, çocuk bakım parası, emeklilik (ihtiyacı olan asgari sigortası olanlar için de bu geçerlidir) ve AMS-İş Kurumu hizmetlerinden (örneğin işsizlik parası) faydalanan kişiler ayrıca yardım ve temel sağlık hizmetlerine ihtiyacı olan mülteci ve sığınmacıların sağlık sigortaları otomatik olarak yapılır (Notstandshilfe, Kinderbetreuungsgeld, Mindestsicherung).

Daha fazla bilgi

Viyana Sağlık Sigorta Kurumu / ÖGK - Österreichische Gesundheitskasse in Wien (Almanca)
10., Wienerbergstraße 15-19
Telefon: +43 1 601 22-0
E-Mail: office@wgkk.at

Serbest Meslek Sahipleri Sigorta Kurumu / SVS - Sozialversicherung der Selbstständigen (Almanca)
3., Hintere Zollamtsstraße 1
Telefon: +43 50 808 808

E-Card

E-Card sizin sigortalı olduğunuzu kanıtlar. E-Card’ın üzerinde sadece kimlik bilgileri (isim, cinsiyet, sigorta numarası, doğum tarihi) kayıtlıdır, hiç bir sağlık ve tedavi bilgisi yoktur.

E-Card’ı her sözleşmeli doktorda / "Vertragsarzt" (diş hekimi, uzman veya pratisyen doktor), sözleşmeli kurumlarda / "Vertragseinrichtung" (örneğin fizik tedavisi uygulayan kurumlar) ve sosyal sigorta kurumlarının kendi kuruluşlarında (örneğin sağlık merkezleri), genel sağlık kontrollerinde / Vorsorgeuntersuchung ve Anne-Çocuk Cüzdanı / Mutter-Kind-Pass çerçevesindeki muayenelerde kullanabilirsiniz.

İşveren veya hastalık sigortası kurumu değiştirildiğinde, yeni bir E-Card düzenlenmez. E-Card unutulduğunda, muayenehaneye bir depozito bırakmak gerekir. E-Card gösterildikten sonra depozito geri alınabilir.

E-Card’ı tatilde yurtiçinde her sözleşmeli doktorda (diş doktoru, uzman doktor ve pratisyen doktor), her sözleşmeli kurumda ve sosyal sigortaya ait sağlık kuruluşlarında kullanabilirsiniz. Fakat tatil yerinde doktora gittiğinizde, doktor veya yardımcısına tatilde bulunduğunuzu muhakkak söylemeniz gerekir.

E-Card’ın arka tarafında Avrupa Sağlık Sigorta Kartı (EKVK) bulunmaktadır. Bu kart AB/Avrupa Ekonomi Sahası devletleri ve İsviçre’de sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı olduğunu kanıtlamaya yarar.

Avrupa Sağlık Sigorta Kartı’nın (EKVK) geçerli olmadığı ülkelere seyahatlerde hastalık durumunda tedavi gerekli olduğunda (tıbbi yardım, hastanede bakım, vs.) masrafların önce sizin tarafınızdan ödenmesi gerekir. Avusturya’ya döndükten sonra buna ilişkin fatura sigorta kurumuna verilebilir. Masrafların geri ödenmesi Avusturya tarifelerine göre yapılır.

Bosna-Hersek, Sırbistan, Karadağ, Makedonya ve Türkiye için işverenden (çalışanlar) ve sigorta kurumundan (emekliler, işsizler) zamanında yurtdışı bakım belgesi / Auslandsbetreuungsschein alınmalıdır. Diğer kişi grupları Österreichische Sozialversicherung adresinden bu belgeyi talep edebilirler.

Sağlık sigortanız herşeyi ödemiyor!

Doktorunuzun sunduğu birçok hizmeti sağlık sigortası tarafından ödenmektedir. Fakat sağlık sigortası sadece hastalık durumları için geçerli olduğundan, örneğin aşı katkı payı, belgeler, raporlar gibi hizmetler sigorta tarafından karşılanmaz. Bu yüzden kendinizin ödemesi gereken hizmetler konusunda bilgi alınız.

Elektronik Sağlık Dosyası: ELGA

Elektronik Sağlık Dosyası ELGA, tüm sağlık kuruluşlarında (hastaneler, yerel doktorlar, eczaneler ve diğer bakım kuruluşları) sağlık bilgilerinize kolayca ulaşılabilmesi için hazırlanan bir bilgi sistemidir. ELGA sayesinde size bakan doktorlar, laboratuvar sonuçlarınıza güvenli ve sorunsuz bir şekilde ulaşabilir. Bu programa katılmak istemiyorsanız, çıkmanız mümkündür.

Viyana'da resmi dil Almanca’dır. Bu internet sitesinde sunulan öneriler, anadiliniz esas alınarak oluşturulan bilgileri içermektedir. Sayfalarımızın amacı bilgilendirme esasına göre düzenlenmiştir. Bu sayfalar düzenli olmasa da, bütünlüğü ve doğruluğu kesin olmakla birlikte kısa vadede güncellenmektedir. Güncel bilgileri Almanca sayfalardan takip edebilirsiniz. Viyana Belediyesi olarak bunların dışında oluşacak her türlü sorunuza Almanca yanıt vermeye çalışacağız. Bu sayfanın sorumlusu:
Viyana Belediyesi'nin Basın ve Enformasyon Servisi’dir. (Belediye’nin 53. Dairesi)
İrtibat Formu