Okul Çağındaki Çocuklar ve Ebeveynleri İçin Destekleyici Önlemler

Çocuklar ve ebeveynleri için eğitimşanslarının iyileştirilmesine yönelik geniş çaplı destek sunulmaktadır. Bu destek, ebeveynleri ve çocukları öğrenim ve eğitim geliştirme sürecine sokmak gibi kalıcı bir amaca hizmet etmektedir. Çocukların öğrenim düzeyindeki mevcutfarklılıklar anne ve babaların yardımı ile dengelenmeli ve ebeveynlerin kapasitelerini geliştirmeleri güçlendirilmelidir.

Okul İçinHazır Olma

İçi dolu bir okul kesesi

"Okul için hazır olma","İnterface Wien"adlı kuruluşun Viyana Çocuk Yuvaları Dairesi`ne ait (MA 10) çocuk yuvalarında yürürlüğe koyduğu bir pilot projedir. Ebeveynler için eğitim toplantıları, onları çocuklarının okula başlamalarına hazırlamaktadır. Bu toplantılarda anne ve babalar okula başlayış konusunda bilgilendirilmekte, okul çağına gelen çocuk için onu okula hazırlayan alıştırmalar sergilenmekte, okuldaki günlük yaşama dair sorular yanıtlanmakta ve evde yapılacak alıştırma ve oyunlar anlatılmaktadır.Ebeveynler İçin Ders Kulübü İle Öğrenme Yardımı

Öğrenme yardımı, ek olarak okul sonrası öğrenme yardımını ve destekleme eğtimini, ilkokul çağındaki çocukların ve ortaokulun 1. sınıfındaki çocukların eğitim potansiyellerini teşvik eder. Öğrenme tedirginliği olan ve sosyo-ekonomik bakımdan zayıf ailelerden gelen çocuklar, okulda her sömester 48 saat ders görmektedirler.

Anne ve Babaların Eğitimi

Anne vebabaların eğitimi için yapılan toplantılar, onların davranış yeterliliklerini güçlendirmektedir. Böylece de anne ve babaların kendilerine olan güveni artmaktadır. Anne ve babaların eğitimiiçin yapılan tüm toplantılarda çocukları ile de ilgilenilmekte ve toplantılar mümkün olduğu ölçüde ana dilde yapılmaktadır.

İletişim

Interface Wien - Abteilung Eltern und Kinder (Almanca)
Maria Haberl, Bölüm Başkanı
Telefon: +43 1 524 50 15-18
E-Mail: m.haberl@interface-wien.at

Daha ayrıntılı bilgi için

Viyana'da resmi dil Almanca’dır. Bu internet sitesinde sunulan öneriler, anadiliniz esas alınarak oluşturulan bilgileri içermektedir. Sayfalarımızın amacı bilgilendirme esasına göre düzenlenmiştir. Bu sayfalar düzenli olmasa da, bütünlüğü ve doğruluğu kesin olmakla birlikte kısa vadede güncellenmektedir. Güncel bilgileri Almanca sayfalardan takip edebilirsiniz. Viyana Belediyesi olarak bunların dışında oluşacak her türlü sorunuza Almanca yanıt vermeye çalışacağız. Bu sayfanın sorumlusu:
Viyana Belediyesi'nin Basın ve Enformasyon Servisi’dir. (Belediye’nin 53. Dairesi)
İrtibat Formu