Viyana Dil Kuponu / Wiener Sprachgutschein

Viyana Dil Kuponu

1 Temmuz 2011 yılından itibaren Entegrasyon Anlaşması’na / Integrationsvereinbarung (Almanca) göre yeni gelen göçmenler, Göçmenler Dairesi tarafından oturma izini alabilmek için en az A1 seviyesinde Almanca bildiklerini kanıtlamak zorundalar. İlk oturum izini verildikten sonra, iki yıl içerisinde en azından A2 seviyesinde Almanca dil düzeyine ulaştıklarını göstermeleri gerekiyor.

Süresiz oturma izine sahip olabilmek için - beş yıldan fazla Avusturya’da ikamet ettikten sonra ve göçmenlik yasasına uyarınca - Federal Yasası’na göre en az B1 seviyesinde Almanca bilgisi istenmektedir.

MA 17 - Belediyenin Entegrasyon ve Çeşitlilik Dairesi, yeni göçmenler, veriliş tarihinden itibaren 30 ay geçerliliği olan Viyana Dil Kuponu ile desteklemektedir.

300 Euro değerinde Dil Kuponu

300 Euro (3 çarpı 100 Euro) değerindeki Viyana Dil Kuponu’nu Avusturya’ya son iki yıl içerisinde göç edenlere verilmektedir.

Aşağıda belirtilen koşulları yerine getirmek zorunludur:

  • Aile birliğinin sağlanması nedeniyle bir Avusturya vatandaşı ile beraber yaşamak / Familienzusammenführung.
  • Aileyi birliğinin sağlanması nedeniyle Viyana’da ikamet eden üçüncü bir ülkenin vatandaşıyla yaşamak / Familienzusammenführung.
  • MA 35 - Göç ve Vatandaşlık İşleri Dairesi (Almanca) tarafından ilk oturum iznine sahip olmak.
  • Belediyenin Entegrasyon ve Çeşitlilik ile ilgili 17. Dairesi tarafından Viyana Eğitim Pasaportu’na / Wiener Bildungspass (Almanca) sahipsiniz (Start Coaching).

300 Euro değerindeki Viyana Dil Kuponu’nu kursa başvurulduğu sırada da bozdurulabilir, aynı zamanda Entegrasyon amaçlı Almanca kursları için verilen Avusturya Entegrasyon Fonu’nuna (Almanca) bağlı Federal Kuponu ile birleştirilebilir.

Viyana Dil Kuponu, Avusturya Entegrasyon Fonu’na bağlı Federal Kuponu ile karıştırılmamalıdır. Federal Kupon, Entegrasyonu Anlaşması’na uyması gereken yükümlüye, İskan ve Oturma Yasası’na uyarınca Göçmenlik Dairesi tarafından verilmektedir. Bu kupon, ancak Avusturya Entegrasyon Fonu tarafından kabul edilen Entegrasyon Anlaşması’nın koşulları yerine getirildiğinde ve düzenlendikten 18 ay içerisinde başarılı biçimde bitirilen dil sınavı verildiğinde bozdurulabilir. Kurs ücretlerinin en fazla yüzde 50’sine karşılık gelen en fazla 750 Euro iade edilebilir.

150 Euro değerindeki Dil Kuponu

150 Avro (Üç parça halinde 50’şer Avro) AET Vatandaşları bu Dil Kuponu’ndan yararlanırlar. Ayrıca AET ülke vatandaşlarıyla aile bağı bulunan diğer kişiler de bu Dil Kuponu’nu alabilirler.

Aşağıda belirtilen koşulların yerine getirilmek gerekmektedir:

  • Aile bireyi olarak
  • Serbest meslek sahibi olarak
  • İşçi olarak

Son iki yıl içerisinde Göç ve Vatandaşlık İşleri ile ilgili 35. Dairesi tarafından verilen ikamet izni gerekir. Bunun yanında, MA 17 - Belediyenin Entegrasyon ve Çeşitlilik ile ilgili Dairesi’nden Viyana Eğitim Pasaportu’nu da (Türkçe) almak gerekir.

Viyana'da resmi dil Almanca’dır. Bu internet sitesinde sunulan öneriler, anadiliniz esas alınarak oluşturulan bilgileri içermektedir. Sayfalarımızın amacı bilgilendirme esasına göre düzenlenmiştir. Bu sayfalar düzenli olmasa da, bütünlüğü ve doğruluğu kesin olmakla birlikte kısa vadede güncellenmektedir. Güncel bilgileri Almanca sayfalardan takip edebilirsiniz. Viyana Belediyesi olarak bunların dışında oluşacak her türlü sorunuza Almanca yanıt vermeye çalışacağız. Bu sayfanın sorumlusu:
Viyana Belediyesi'nin Basın ve Enformasyon Servisi’dir. (Belediye’nin 53. Dairesi)
İrtibat Formu