Din Toplulukları ve Dini İbadet

Ellerini göye açmış bir kişinin avucunda çeşitli dinlere ait semboller görünüyor.

Avusturya laik bir Cumhuriyet'tir, yani devlet ile din işleri birbirinden ayrıdır. Yürürlükteki Federal Anayasa’nın bir parçası olan 1867 devlet anayasasına dininin gereksinmelerini yerine getirebilme özgürlüğü anayasal bir haktır.

Yasal bir dayanağı olan kilise ve din topluluklarının kamusal ve tüzel bir konuma vardır. Bu din toplulukların bazı ayrıcalıkları vardır, örneğin devlet okullarındaki din öğretmenlerinin maaşları devlet tarafından karşılanmaktadır. Şimdiye kadar yasal bir dayanağı olmayan bir din topluluğuna üye olan kişiler isterlerse devlet tarafından kabul edilen dini cemaatlere katılabilirler (ancak bu, yasal bir niteliği olan kilise veya din topluluğu olarak kabul edileceği anlamına gelmemektedir).

Avusturya Başbakanlığı’nın internet sitesinde, tüm yasal dayanağı olan kilise ve din topluluklarının yanında devlet tarafından resmi kayıdı bulunan tüm dini cemaatlerin adları bulunmaktadır (Almanca).

Yasalar, bir dine mensup olma konusunda şu ölçütleri esas almaktadır:

  • Çocuğun hangi dine mensup olduğu, on yaşına kadar ebeveynleri tarafından belirlenmektedir.
  • Çocuk, on ve on iki yaşları arasındaysa ebeveynleri onun hangi dine bağlı olacağına karar verirler ancak çocuğun görüşleri de dikkate alınmaktadır.
  • Çocuk, on ikinci yaşından on dördüncü yaşına kadar çocuğun rızası dışında başka bir dine geçilemez.
  • Çocuk, on dört yaşından itibaren hangi dine mensup olmak istediğine kendisi karar verebilir.

Dini Cemaate katılma

Dini bir cemaate ya da bir inanç topluluğuna katılma işlemi normalde söz konusu cemaatin yetki sahasına girer. Katılım genelde kişinin katıldığı, ilgili cemaat tarafından kayda geçirilir (örneğin bir kilise defterine). Katılma işleminin resmi bir makama bildirilmesi öngörülmemiştir. Bununla beraber tüm vatandaşlar dini inançlarını ya da bu konudaki bir değişikliği ikametgah belgesine / Meldezettel kaydettirmede serbesttirler.

Dini Cemaatten çıkma

Bir dinden çıkmak ancak yetkili resmi makam yoluyla - Viyana'da İlçe Belediye Dairesiler ile mümkündür. Bu daire dinden çıktığınızı ilgili dini cemaate bildirir.

Din dersinden kayıt silme

Okuldaki din dersinden okulun başlamasından 10 gün sonrasına kadar kayıt sildirilebilinir. On dört yaşından itibaren çocuk veya genç din dersi kaydını kendi sildirebilir.

Viyana'da resmi dil Almanca’dır. Bu internet sitesinde sunulan öneriler, anadiliniz esas alınarak oluşturulan bilgileri içermektedir. Sayfalarımızın amacı bilgilendirme esasına göre düzenlenmiştir. Bu sayfalar düzenli olmasa da, bütünlüğü ve doğruluğu kesin olmakla birlikte kısa vadede güncellenmektedir. Güncel bilgileri Almanca sayfalardan takip edebilirsiniz. Viyana Belediyesi olarak bunların dışında oluşacak her türlü sorunuza Almanca yanıt vermeye çalışacağız. Bu sayfanın sorumlusu:
Viyana Belediyesi'nin Basın ve Enformasyon Servisi’dir. (Belediye’nin 53. Dairesi)
İrtibat Formu