Çöplerin ayrıştırılması, çöp yerleri ve problemli çöpleri toplama merkezleri

Atık kâğıt ve biyolojik çöp kutuları, metal kutular, plastik şişeler, şeffaf ve renkli camlar, ayrıca atık çöpler için konteynerler

Temizlik ve çevrenin korunması Viyana'da çok ciddiye alınmaktadır. Viyana halkı uzun zamandır ev çöplerini ayırmaktadır.

Çöplerin ayrılması ve toplama yerleri / Mülltrennung und Sammelstellen

Böylece eski kâğıt, eski cam, piller ya da eski ilaçlar normal ev çöpüne atılmaz. Atık kâğıt konteynerleri, genellikle sitelerin çöp kutularının yanında bulunmaktadır. Bunun yanında, kentin her köşesinde cam, metal ve plastik atıkların toplandığı ayrı konteynerler bulunmaktadır. Piller ise genellikle pil toplama kutularının olduğu dükkânlarda toplanmaktadır. Eski, artık kullanılmayan ilaçları eczanelere iade edebilirsiniz.

Atık yemek yağı ve yağlı atıkları yok etmek için lavabo ve tuvaletler kullanılmamalıdır. Çünkü bu yağlar sadece evlerde bulunan su gider borularına değil, aynı zamanda ortak kullanılan ana kanalara da çok büyük zararlar verebilir. Tüm Viyanalılar, üç litrelik organik WÖLI - Viyana yağ toplama küvetlerinde / Wiener Ölsammelkübel kaplarını ücretsiz alarak atık yağ ile doldurup geri teslim edebilirler.

Çöplerin ayrı toplanmasının amacı, hiçbir sınıfa girmeyen geri kalan çöp oranının giderek azaltılmasıdır. Komposto yapmak için organik atıklar veya metaller ile plastik maddeler - çöpün doğru şekilde tasfiyesi ya da yeniden değerlendirilmesi bir şehrin çevre standardına önemli katkıdır / Restmüll.

Viyana'daki sistem - zehirli kimyasal maddelerden, parçalanmayan mobilyalara kadar - tüm maddeleri kapsamaktadır. Çöp işleri, yol temizliği ve taşıt parkı konularında yetkili Belediye Dairesi MA 48’dir / MA 48 - Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Fuhrpark (Almanca). Bilgilendirme amacıyla çeşitli broşürler (birçok farklı dilde) yayımlamış olup, bu broşürleri ücretsiz olarak talep edebilirsiniz.

  • Ayrıştırma konusunda broşür ve Viyana’daki çöp yerleri: 1,3 MB PDF (Türkçe)
  • Viyana’da kar ve buz konulu broşür - Mülk sahiplerinin sorumlulukları: 5,6 MB PDF (Türkçe)
  • Broşürler ve dosyalar (Almanca / İngilizce)

Çöp yerleri / Mistplätze

Parçalanmayan ya da çevreyi tehlikeye sokan ve bu nedenle özel olarak tasfiye edilmesi gereken cisimlerin (örneğin buzdolapları, elektronik aletler vs.) herhangi bir yere atılmaları yasaktır. Bunlar, oturulan dairenin odaları, kileri veya çöplükleri için olduğu kadar kamuya açık yerler için de geçerlidir. Bir bagajı dolduracak kadar olan atıklar Viyana’da bulunan 19 çöplükten birine ücretsiz olarak verilebilir.

Sabit tehlikeli atık toplama merkezleri / Problemstoffsammelstellen

Tehlikeli atıkları toplama biçimi, Viyana çöp yerlerine seyyar toplama ve atık teslim işlemleri dört sabit atık toplama merkezleri tarafından desteklenmektedir.

Bilgiler

Çöp Hattı / Misttelefon der Stadt Wien (Almanca): +43 1 546 48
Pazartesi - Cumartesi: 08.00-18.00

Viyana'da resmi dil Almanca’dır. Bu internet sitesinde sunulan öneriler, anadiliniz esas alınarak oluşturulan bilgileri içermektedir. Sayfalarımızın amacı bilgilendirme esasına göre düzenlenmiştir. Bu sayfalar düzenli olmasa da, bütünlüğü ve doğruluğu kesin olmakla birlikte kısa vadede güncellenmektedir. Güncel bilgileri Almanca sayfalardan takip edebilirsiniz. Viyana Belediyesi olarak bunların dışında oluşacak her türlü sorunuza Almanca yanıt vermeye çalışacağız. Bu sayfanın sorumlusu:
Viyana Belediyesi'nin Basın ve Enformasyon Servisi’dir. (Belediye’nin 53. Dairesi)
İrtibat Formu