Bebek geliyor - Aile Yardımı ve Çocuk Bakım Parası

Baba yeni doğan çocuğunu kollarına almış.

Bir bebek dünyaya geldiğinde bu ebeveynler için çoğu zaman büyük bir değişim anlamına gelmektedir. Doğumun ilk haftasında yapılması gereken resmi işlemler bile çok önemlidir. Mesela yeni doğan bebeğin, MA 26 Verileri koruma, e-hükümet (elektronik hükümet) ve Nüfus Sayımı Dairesi - Standesamt (Almanca) - tarafından çıkartılan doğum belgesi, Sosyal Sigortalara kaydı, Vatandaşlık kaydının yapılması ve ikametgâh belgesi çıkarılması hakkında daha detaylı bilgilere Viyana Belediyesi’nin internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Anneliğin Korunması / Mutterschutz

Anne adayı olarak gebeliğin son sekizinci haftasında çalışmak yasaktır. Bu düzenleme anneliğin korunması olarak adlandırılır. Eğer anne veya çocuk için bir tehlike mevcutsa, uzman doktorun çalışmaktan muaf tutulmayı onaylaması ve bunu yazılı olarak gerekçelendirmesi ile anne, daha önce de çalışmaktan muaf tutulabilir ("Freistellung"). Çocuk doğum tarihinden önce veya sonra dünyaya gelirse, doğum öncesi koruma süresi bu oranda kısalır veya uzar.

Anneliğin korunması doğumdan sonra da sekiz hafta sürer. Eğer koruma süresi doğum tarihi doğru hesaplanmadığı için doğumdan önce kısalmışsa, koruma süresi doğumdan sonra kısalma ölçüsünde en fazla 16 hafta uzar. Erken doğumlarda, birden fazla bebeğin doğmasında veya sezaryenle doğumda koruma süresi 12 haftadır. Anneliğin korunması süresinde sağlık sigortasından lohusa parası alınır. İşveren bu süre zarfında ücret ve aylık ödemez.

Çalışanların, çırakların ve evde çalışanların anneliğin korunması kanunundan yararlanma hakları vardır. Anneliğin Korunması Kanunu vatandaşlığa, yaşa, gelire, medeni duruma, iş ilişkisinin süresine ve çalıştırmanın kapsamına, çalışma saatine bağlı olmadan geçerlidir.

Lohusalık Parası / Wochengeld

Anne adayları doğum yapmaları beklenen tahmini günden önceki sekiz haftadan itibaren artık çalıştırılamazlar. Anneliği koruma altındadırlar. Lohusalık Parası bu zaman sırasında anne adayı için maddi bir destek olup, artık ödenmeyen ücretin yerine verilir. Lohusalık Parası her ay sonunda ödenir.

Beklenen tahmini doğum tarihinden önce sekizinci haftanın başlamasından itibaren Lohusalık Parası için başvurulabilir. Lohusalık Parası için yetkili sağlık sigortası kurumuna başvurmak gerekir (Lohusalık Parası için başvuru ücretsizdir).

Anne-Çocuk Cüzdanı / Mutter-Kind-Pass

Anne-Çocuk Cüzdanını her hamile kadın Avusturya vatandaşı olmasa bile alabilir. Anne-Çocuk Cüzdanı hamilelerin ve küçük çocukların sağlıklarının düzenli olarak kontrol edilmelerine yarar. Hamilelik sırasında ve çocuğun beşinci yaşına kadar anne-çocuk programında öngörülen muayeneleri içerir. Öngörülen bütün muayeneler anne ve çocuk için önemlidir. Hastalık sigorta kurumlarının sözleşmeli doktorlarında yaptırılan muayeneler ücretsizdir.

Çocuk Bakım Parasının alınabilmesi için Anne-Çocuk-Cüzdanında öngörülen ilk on muayenenin yaptırılması ve bunun kanıtlanması gerekir. Muayenelerin şart koşulan süreler zarfında yaptırılmasına dikkat edilmelidir.

Doğum Izni / Karenz

Anne-babadan birinin bebekleri ile evde geçirdikleri zamana ebeveyn Doğum Izni ("Elternkarenz") denmektedir. Doğum Izni anneliği koruma süresinin (doğumdan sonra 8 haftalık süre) bitmesinden sonra başlar. Arzu edilen Doğum Izni süresinin doğumdan sonra 8 hafta içinde işverene bildirilmesi gerekir.

Doğum Izni en erken çocuğun doğumundan sonra annenin çalıştırılma yasağının akabinde başlar (koruma süresi). Doğum Izni bildirilen (= kararlaştırılan) süreden sonra sona erer.

Çocuk Bakım Parası / Kinderbetreuungsgeld

Doğum İzni sırasında ücret ve aylık alınmaz. Bu zaman süresince çocuk bakım parası alınır. Çocuk Bakım Parası, hastalık sigortası kurumları tarafından idare edilir ve ödenir. Çocuk Bakım Parasını alırken değişik tercihlerden birini seçme olanağı mevcuttur. Meslek hayatına tekrar ne kadar erken dönülürse, o kadar çok çocuk bakım parası alınır. Wiener Gebietskrankenkasse / Viyana Sağlık Sigorta Kurumu‘ndan çocuk bakım parasından faydalanıp faydalanılamayacağı ve buna yönelik başvurunun nasıl yapılacağını öğrenebilirsiniz.

Şartlar

 • Çocuk Bakım Parasını alan anne veya babanın çocukla aynı evde yaşaması
 • Aile Yardım Parasını alma hakkı ve çocuk için aile yardım parasının gerçekten alınması
 • Anne-babanın ve çocuğun yaşamlarının odak noktası Avusturya’da ise
 • Anne-baba ve çocuk Avusturya’da hukuk düzenine uygun bir ikamet ibraz edebiliyorlarsa
 • Anne-Çocuk Cüzdanındaki muayenelerin yaptırılması
 • Ek kazancın yılda 16 bin 200 Avro sınırını aşmaması gerekir. Gelire bağlı olan çocuk bakım parasında ise ek kazancın yılda 6 bin 100 Avro‘yu geçmemesi gerekmektedir (Zuverdienst)

Çocuk Bakım Parasını alırken değişik tercihlerden birini seçme olanağı mevcuttur. Meslek hayatına tekrar ne kadar erken dönülürse, o kadar çok Çocuk Bakım Parası alınır.

Süreler

Çocuk Bakım Parası için en erken doğumun yapıldığı gün başvurulabilir. Başvuru daha geç yapılırsa, Çocuk Bakım Parası altı aya kadar geriye dönük ödenebilir (önemli olan başvurunun yetkili sağlık sigortasına geldiği tarihtir).

Daha fazla bilgiye Viyana Sağlık Sigorta Kurumu’nun internet sitesinden "Geburt und Kinder" (Almanca) ulaşabilirsiniz.

İletişim

Viyana Sağlık Sigorta Kurumu - müşteri hizmetleri Çocuk Bakım Parası / Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK) - Kundencenter Kinderbetreuungsgeld (Almanca)
7., Andreasgasse 3
Telefon: +43 1 601 22-14070
E-mail: kckbg@wgkk.at
Açılış saatleri: Pazartesi - Cuma: 07.00-14.30

Aile Yardımı / Familienbeihilfe

Aile Yardımı almaya hak kazanmak için aşağıda belirtilen şartlar bulunmalıdır:

 • Avusturya vatandaşlığı, veya
 • yabancı vatandaşların (Avrupa Ekonomik Sahası dışı ülke vatandaşlarının) oturma izni (NAG-Karte: Yerleşme ve Oturma Yasasıyla alınan kart) veya
 • oturma kayıt belgesi (Anmeldebescheinigung) sahibi Avrupa Birliği vatandaşları (ya da 01.01.2006 tarihinden önce alınmış olan ikametgah belgesi)
 • Yaşamın odak noktasının Avusturya’da bulunması.
 • Çocukların (evlatlık edinilmiş, bakım ve üvey çocukların ve de torunların) ebeveynleriyle birlikte aynı evde yaşamaları ya da eğer ki anne veya babayla oturmuyorlarsa ebeveynlerin çocuklarının geçimlerine katkıda bulunuyor olmaları.
 • Çocuklar devamlı olarak Avusturya’da yaşamak zorundadır.

Avrupa Birliği içerisinde Aile Yardımı: Çalışılan ülke prensibi / Beschäftigungsstaatsprinzip

Öncelikle ebeveynlerden birinin çalıştığı (serbest ya da bağlı olarak) ülke, aile yardımlarından sorumludur. Aile eğer başka bir Avrupa Birliği ülkesinde yaşasa bile çalıştığı ülke önceliklidir.

Oturulan ülke prensibi / Wohnortstaatsprinzip

Eğer iki ebeveyn de farklı ülkelerde çalışıyorlarsa, aile yardımı, çocuğun yaşadığı ya da ailenin oturumunun olduğu ülkede çalışan ebeveyne verilir.

Eğer ki, aile yardımı hakkı başka bir Avrupa Birliği üyesi ülkede var ise, Avusturya’daki hak ya kaybolur ya da sene sonunda (gerekli olan başvuruyla: Fark ödemesi / "Differenzzahlung" - eşitleme ödemeleri "Ausgleichszahlungen") derecesinde azalır.

Ödeme Süresi

18 yaşına (Volljährigkeit = Reşit) kadar olan tüm çocuklar Aile Yardımı Parası alma hakkına sahiptir. Eğitimi sürenler, bu yardımı en son 24 yaşına kadar alabilir.

Çocukların meslek ve çıraklık eğitimi/pratiği ve/veya ara tatillerde yaptıkları işlerden elde ettikleri kazanç dikkate alınmaz. 18 yaşını geçmiş çocuklar eğer ki halen eğitim ve öğretim yaşamlarına devam ediyorlarsa, hangi iş olursa olsun yılda kazançlarının 10 bin Avro’yu geçmesi halinde aile yardımı hakkını kaybederler.

1 Mayıs 2015 tarihinde Başvurusuz Aile Yardımı / Antragslose Familienbeihilfe (Almanca) projesi yürürlüğe girdi. Buna bağlı olarak bu ülkede doğan çocuğunuz ve sizin kimlik bilgileriniz Nüfus Dairesi’nin Merkezi Kimlik Bilgi Bankası‘nda kayıt altına alınmakta ve İçişleri Bakanlığı tarafından (Merkezi Kimlik Bilgi Bankası’nı yöneten) Maliye Bakanlığı‘na aktarılmaktadır. Maliye Bakanlığı, mevcut elektronik bilgilerin doğruluğunu denetleyerek aile yardımı için gerekli şartların yerine getirilip getirilmediğine ve ödemenin yapılıp yapılmayacağına karar vermektedir. Eğer size ödeme yapılacaksa Maliye Bakanlığı’ndan çocuklarınız için ödenecek aile yardımı hakkında size bir bilgilendirme yazısı gönderilecektir. Bu yazıyla birlikte aile yardımı için ödenen miktar hesabınıza yatırılacaktır. Bilgilendirme yazısına rağmen kafamızda hala soru işaretleri varsa, Maliye Bakanlığı’nın bilgilendirme merkezine (Almanca) başvurabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için

Viyana'da resmi dil Almanca’dır. Bu internet sitesinde sunulan öneriler, anadiliniz esas alınarak oluşturulan bilgileri içermektedir. Sayfalarımızın amacı bilgilendirme esasına göre düzenlenmiştir. Bu sayfalar düzenli olmasa da, bütünlüğü ve doğruluğu kesin olmakla birlikte kısa vadede güncellenmektedir. Güncel bilgileri Almanca sayfalardan takip edebilirsiniz. Viyana Belediyesi olarak bunların dışında oluşacak her türlü sorunuza Almanca yanıt vermeye çalışacağız. Bu sayfanın sorumlusu:
Viyana Belediyesi'nin Basın ve Enformasyon Servisi’dir. (Belediye’nin 53. Dairesi)
İrtibat Formu