Schriftgröße:
Genel bilgiler
Evsizlik
Daha özel bilgiler
Evi olmayan insanlar için geçici yurtlar
Evsiz barksızlar için acil barınma
Evsiz barksızlar için yardımlı sosyal yaşam evleri
Bakınız
Anne ve çocuk için konutlar
Evi olmayan insanlar için günlük merkezler
Evsiz barksız bireylerin tıbbi bakımı
Bu sayfadan sorumlu:
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at