Специјалније информације
Збринуто становање за хендикепирана лица
Становање без баријера
Види и
Саветовање за хендикепирана лица
Одговоран за ову страницу:
Фонд социјални Беч
E-Mail: sozialinfo@fsw.at