Општије информације
Бескућништво
Специјалније информације
Нужни смештај за бескућнике
Привремене стамбене зграде за бескућнике
Стамбене зграде за бескућнике са социјалним збрињавањем
Види и
Дневни центри за бескућнике
Медицинска нега бескућника
Становање за мајку и дете
Одговоран за ову страницу:
Фонд социјални Беч
E-Mail: sozialinfo@fsw.at