Види и
Заступништво станара
Јавни домови за становање и негу
Контрола неговатељства
Правно заступништво за негу
Пријем у домове за негу
Стамбене зграде за старе људе
Субвенционирани приватни домови за становање и негу
Одговоран за ову страницу:
Фонд социјални Беч
E-Mail: sozialinfo@fsw.at