Специјалније информације
Кључеви за хендикепирана лица
Паркинг места за хендикепирана лица
Услуге превоза за хендикепирана лица
Види и
Инвалидска колица
Инвалидска легитимација
Повластице за превоз
Помагала за хендикепирана лица
Одговоран за ову страницу:
Фонд социјални Беч
E-Mail: sozialinfo@fsw.at