Види и
Доплатак за станарину
Новац за негу
Обезбеђење стана
Основно финансијско обезбеђење
Референтне стопе за социјалну помоћ
Социјално саветовање
Хитна финансијска помоћ
Центри за социјалну помоћ
Одговоран за ову страницу:
Фонд социјални Беч
E-Mail: sozialinfo@fsw.at