Види и
Правно заступништво за негу
Правно заступништво за пацијенте
Правно заступништво за хендикепирана лица
Одговоран за ову страницу:
Фонд социјални Беч
E-Mail: sozialinfo@fsw.at