Специјалније информације
Помагала за лица са интелектуалним хендикепом
Види и
Вишеструка хендикепираност
Даунов синдром
Инвалидска легитимација
Подстицање развоја
Психичка обољења
Радна интеграција хендикепираних лица
Радна терапија за хендикепирана лица
Саветовање за хендикепирана лица
Специјални педагошки центри/Специјалне школе
Становање за хендикепирана лица
Телесни хендикеп
Одговоран за ову страницу:
Фонд социјални Беч
E-Mail: sozialinfo@fsw.at