Види и
Брига о деци код куће
Годишњи одмор за хендикепирана лица
Инвалидска легитимација
Кључеви за хендикепирана лица
Мобилност за хендикепирана лица
Новац за негу
Организације за хендикепирана лица
Повластице за превоз
Правно заступништво за хендикепирана лица
Професионално усмеравање
Радна интеграција хендикепираних лица
Радна терапија за хендикепирана лица
Слабовидост
Телесни хендикеп
Одговоран за ову страницу:
Фонд социјални Беч
E-Mail: sozialinfo@fsw.at