Види и
Заступништво станара
Контрола неговатељства
Правно заступништво за пацијенте
Правно заступништво за хендикепирана лица
Одговоран за ову страницу:
Фонд социјални Беч
E-Mail: sozialinfo@fsw.at