Општије информације
Основно финансијско обезбеђење
Види и
Социјална служба
Хитна финансијска помоћ
Центри за социјалну помоћ
Одговоран за ову страницу:
Фонд социјални Беч
E-Mail: sozialinfo@fsw.at