Види и
Ерготерапија
Инвалидска колица
Помагала за негу
Помагала за особе са оштећењем вида
Помагала за особе са оштећењем слуха
Помагала за особе са телесним хендикепом
Одговоран за ову страницу:
Фонд социјални Беч
E-Mail: sozialinfo@fsw.at