Види и
Мобилност за хендикепирана лица
Паркинг места за хендикепирана лица
Повластице за превоз
Саветовање за хендикепирана лица
Одговоран за ову страницу:
Фонд социјални Беч
E-Mail: sozialinfo@fsw.at