THALSIFO - Thalassämie und Sichelzell Forum

Мобилни телефон: 0699 / 111 935 49 (Alessandra)

Мобилни телефон: 0660 / 651 42 05 (Beatriz Amlacher)

E-mail: beatriz_namibia@hotmail.com

E-mail: info@alessandradintino.com

Topics
Генетска обољења -самопомоћ
Одговоран за ову страницу:
Фонд социјални Беч
E-Mail: sozialinfo@fsw.at