Geringfügigkeitsgrenze, 2019

Сајт:

Опис

€ 446,81 monatlich
Topics
Граница за рад са малим бројем сати
Референтне стопе за социјална давања 2019
Одговоран за ову страницу:
Фонд социјални Беч
E-Mail: sozialinfo@fsw.at