Verband der Akademikerinnen Österreichs

1010 Wien, Reitschulgasse 2

Телефон: 01-533 90 80

E-mail: office.vaoe@aon.at (office.vaoe@aon.at)

Сајт:

Радно време

Donnerstag 14-18 Uhr
Topics
Организације и мреже за жене
Студије о половима
Одговоран за ову страницу:
Фонд социјални Беч
E-Mail: sozialinfo@fsw.at