Schriftgröße:
Splošnejše informacije
Brezdomci
Specialne informacije
Socialno oskrbovane hiše za brezdomce
Stanovanje z namenom socialne integracije
Začasne hiše za brezdomce
Zasilno bivališče za brezdomce
Glej tam
Dnevni centri za brezdomce
Medicinska oskrba za brezdomce
Stanovanja za matere in otroke
Odgovoren za to stran:
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at