Schriftgröße:
Specialne informacije
Centri socialne pomoči
Standardni zneski za socialno pomoč
Glej tam
Denarna pomoč v stiski
Minimalna pokojnina
Podpora za brezposelne osebe
Odgovoren za to stran:
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at