Schriftgröße:
Splošnejše informacije
Stanovanja za brezdomce
Glej tam
Stanovanje z namenom socialne integracije
Odgovoren za to stran:
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at