Schriftgröße:
Glej tam
Denarna pomoč v stiski
Denarna pomoč za zagotavljanje preživetja
Dnevni centri za brezdomce
Socialne trgovine
Odgovoren za to stran:
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at