špeciálne informácie
Chránené dielne pre zdravotne postihnuté osoby
Profesijná integrácia zdravotne postihnutých osôb
Pozri tiež
Pracovné projekty
Pracovné projekty pre psychicky choré osoby
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at