všeobecnejšie informácie
Závislosť
Pozri tiež
Závislosť od hry
Závislosť od nakupovania
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at